E-ISSN:2342-0251

Okuma Becerileri Dersi Kazanımları ile PISA Okuma Becerilerine Ait Düzeylerin İçerik Açısından İncelenmesi


Matematik okuryazarlığı, fen bilimleri okuryazarlığı ve okuma becerileri alanlarında uluslararası boyutta ülkelerin eğitim durumunu ortaya koyan PISA’nın ilk uygulaması 2000 yılında gerçekleştirilmiştir. İlk uygulamadan sonra PISA, her üç yılda bir yeniden yapılmıştır ve yapılmaya da devam etmektedir. Sınavın amacı, 15 yaş grubundaki öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözebilme becerisini ortaya koymaktır. PISA’dan elde edilen sonuçlar ülkelerin eğitim sisteminde yaşanan sıkıntıların görülmesi ve bunlara çözümler üretilmesi anlamında fikir vermektedir. Bu sayede PISA sonuçları katılımcı ülkelerin yeni eğitim politikaları geliştirmelerine imkân sağlamaktadır. PISA uygulamasına hemen her sınav döneminde katılan ülke sayısı artmıştır. Buna göre ilk kez 2000 yılında uygulanan PISA’ya 32 ülke katılırken 2003’te 41, 2006’da 57, 2009 ve 2012’de 65 ve 2015’te 76 ülke katılımcı olmuştur. Türkiye, PISA’ya ilk kez 2003 yılında katılmıştır. PISA her sınav döneminde döngü hâlinde bir alana yoğunlaşmaktadır. Buna göre, okuma becerileri 2000 ve 2009 yıllarında ağırlıklı alan olmuştur. 2018 yılında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretim programları yenilenmiştir. Bu durum seçmeli dersler için de geçerlidir. Ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin seçebileceği derslerden birisi Okuma Becerileri’dir. Bu derse ait programın PISA Okuma Becerileri sınavına yakınlığı göze çarpmaktadır. Bu noktada araştırmanın amacını, PISA okuma becerileri düzeylerinin 2018 Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı’nda yer alan kazanımlarla uyumu oluşturmaktadır. 2018 seçmeli okuma becerileri dersine ait programın PISA okuma becerileri düzeyleri açısından incelenmesi, bu derse ait programı hazırlayanlara ve dersi okutan öğretmenlere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


Keywords


PISA, Okuma Becerileri, Düzey, Kazanım.

Author: Fahri TEMİZYÜREK - Veysel İNCE
Number of pages: 157-166
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25823
Full text:
Share:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.