E-ISSN:2342-0251

TÜRK DİLİNDE EDİLGENLİK VE KURAM SORUNU


Kuramla ilgili bilgiler eğitime aktarılırken bunların uygulamada elde ettiğimiz verileri birleştirerek bazı nesnel ölçüler geliştirebiliriz. Türk dili ve düşüncesi yabancı dil ve kültürlerden olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu etkileşim Türkçenin söz varlığı ve şekil özelliklerinde kolayca görülür. Dil topluma bir başkalık, başka türlü düşünme, davranma ve başka türlü yaşama özelliği verir. Toplumların dünyaya bakışları, insana verdikleri değerler farklılık gösterir. Toplumların madde ve insan arasında kurdukları dengeler veya tavırlar doğrudan dillerine yansır. Türk dilinin öğretiminde dil-düşünce ilişkisi zemini, Türkçe öğretim materyalinde eksik bırakılmıştır. Bu eksiklik Türk dilinin öğrenme, öğretme ve incelemelerindeki sorunlarını ortaya çıkartır. Yakın dönemde yazarlar başta olmak üzere toplumda genel olarak edilgen çatılı cümle sayılarında artmalar görülür. Bu artış toplumda düşünce ve kişilik değişmelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu sonuç bilinçli bir şekilde sürdürülen toplumu değiştirme çalışmalarının bir başarısı olarak ortaya çıkar.Kavram önce zihinde oluşur ve şekillenir sonra karşı tarafa iletilecek kalıplara dökülür. İşte bu kalıplara yani söz dizimine dökülme işlemi dilleri oluşturur. Bu kalıplar dilin düşünce sistemine göre oluşur. Bu oluşuma göre her dilin kendi sistemi ortaya çıkar. İfade edilemeyen ve dolayısıyla iletilemeyen bir kavramdan, bir düşünceden bahsedilemez.Türk dilini kendi düşünce sisteminden ortaya çıkan kuramlara göre değerlendirmek gerekir. Bu kuramlara uygun geliştirilen özgün yöntemlerle Türk dili öğretilirse kültür yozlaşmalarının ve dildeki yabancı


Keywords


Edilgenlik, kuram, Türkçe, dil.

Author: Yusuf AVCI
Number of pages: 125-131
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25855
Full text:
Share:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.