E-ISSN:2342-0251

Türk-Fransız Hukuk Dilinde Suç Anlamında Kullanılan Terimler ve Çevirilerinde Karşılaşılan Sorunlar


Terimler uzmanlık alanlarında kullanılan ve bu alanlarda çalışan kişiler arasında iletişimi kolaylaştıran sözcüklerdir. Hukuk metinleri de alana ait terimlerin sıklıkla kullanıldığı uzmanlık metinleridir ve bu metinlerin çevirisinde karşılaşılan önemli sorunlardan biri terim sorunudur. Bu alana ait bazı terimlerin anlamsal olarak birbirine çok yakın olması, erek dilde ve kültürde tam karşılığının olmaması ya da hiç olmaması çevirmenlerin çeviri sürecinde karşılaştıkları önemli sorunlardandır. Türk ve Fransız hukuk dilinde suç terimine anlamsal olarak çok yakın olan terimler kullanılmaktadır. Türkiye ve Fransa’nın hukuk dili karşılaştırıldığında, bu ülkelerin hukuk sistemlerinin farklılığından dolayı söz konusu terimlerin çevirisinde eşdeğerlik sorunuyla karşılaşılmaktadır. Araştırmanın amacı, her iki ülkenin hukuk dilinde suç anlamına gelen terimleri incelemek, bu terimlerin erek dile aktarımı sürecinde çevirmenlerin karşılaştıkları sorunları tespit etmek, çeviride eşdeğerlik sorunlarını tartışmak ve karşılaşılan sorunlara olası çözüm önerileri sunmaktır.


Keywords


Türk-Fransız hukuk dili, hukuk sistemi, hukuk terimleri, eşdeğerlik, hukuk metinleri çevirisi.

Author: Nesrin DELİKTAŞLI
Number of pages: 104-124
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25857
Full text:
Share:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.