ISSN:2342-0251

Dil Eğitmenlerinin Mesleki Gelişim İhtiyaçlarının Analizi


Bu çalışma, üniversite öğretim elemanlarının mesleki gelişim faaliyetleri ile ilgili düşünce ve ihtiyaçlarını araştırmayı ve tanımlamayı amaçlamaktadır. 45 öğretim elemanı, dil becerilerinin öğretimi ve değerlendirmesi ile ilgili mesleki gelişim faaliyet ihtiyaçlarını araştırmak için hazırlanmış üç bölümden oluşan anketi doldurarak, çalışmaya katkı sağlamışlardır. Öğretim elemanlarının dil becerilerinin öğretimi ve değerlendirmesi bağlamında mesleki gelişim ihtiyaçları konusundaki eğilimlerini ortaya çıkarmak için tanımlayıcı istatistikler uygulanmıştır. Buna ek olarak, belirli mesleki gelişim alanlarıyla ilgili mesleki gelişim ihtiyaçları anket yoluyla araştırılmış ve sonuçlar tek yönlü varyans analizi ile karşılaştırılmıştır. Mesleki gelişim alanları için öğretim elemanlarının ihtiyaçlarını etkileyen faktörler ve her bir alanla ilgili mesleki gelişim öğeleri ortalama hesaplamaları yapılarak araştırılmıştır. Mezun olunan bölümün, öğretim sertifikasına sahip olunmasının ve mesleki gelişim ihtiyaçlarının ana kategorilerinin, öğretim elemanlarının ihtiyaçları üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak için tam faktöryel varyans analiz testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, öğretmenlik yeterlilik belgesine sahip olmanın, öğretim ve değerlendirme becerilerine ilişkin mesleki gelişim etkinliklerine dair ihtiyaçları etkilediğini göstermiştir. Buna ek olarak, mesleki gelişim faaliyetleri ihtiyaçları ile ilgili tercihler mezun olunan bölüm, öğretmenlik yeterlilikleri ve ihtiyaç alanlarının temel kategorilerine bağlı olarak şekillendiği gözlemlenmiştir.


Keywords


mesleki gelişim, ihtiyaç alanları, İngiliz dili öğretimi, anket

Author: İlyas YAKUT
Number of pages: 270-280
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.29996
Full text:
Paylaş:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.