ISSN:2342-0251

Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kalıp Sözler: Yedi İklim Türkçe Örneği


ÖzetYabancı dil öğrenirken yalnızca o dili öğrenmek yeterli değildir, yabancı dili konuşan toplumun kültürünü de öğrenmek gerekir. İnsanların toplum içinde yaşama biçimlerini, farklı durumlarda söylenmesi gereken sözleri, belirli olaylar karşısında verdikleri tepkileri, hitap biçimlerini ve davranışlarını da öğrenmek gerekir. Yabancı dil öğretiminde kültür aktarımının önemi yadsınamaz ve yabancı dil eğitiminde kültür aktarımı genellikle sınıf içinde kullanılan ders kitapları vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Bu sebeple de Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında kullanılan ders kitaplarındaki metinler Türkçenin söz varlığını yansıtacak öğeler taşımalıdır. Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanan Yedi İklim serisi Türkçe ders kitaplarında yer alan okuma metinlerindeki atasözleri, deyimler ve ilişki sözleri incelenerek, hedef kültür aktarımı açısından değerlendirilmiştir. Bu çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Yedi İklim Türkçe A1, A2, B1, B2, C1, C2 ders kitaplarındaki okuma metinleri doküman incelemesi yöntemiyle ve söz konusu metinlerdeki söz varlığı unsurları sınıflama yöntemiyle incelenmiştir. Bu çalışmada Yedi İklim Türkçe ders kitaplarındaki okuma metinlerindeki söz varlığı unsurları ( atasözleri, deyimler, ilişki sözleri) tespit edilmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre söz varlığı unsurlarının sayısı bakımından altı kitap arasında farklılıkların olduğu görülmüştür. Yedi İklim Türkçe Ders Kitabı C2 söz varlığı yönünden altı kitap arasında en zengin olanıdır. İncelenen kitapların söz varlığı unsurları açısından ilişki sözleri dışında zengin olmadığı görülmüştür.


Keywords


Atasözleri, Deyimler, İlişki Sözleri, Türk Kültürü, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

Author: Fatih YILMAZ - Esma ÇETİNKAYA
Number of pages: 169-185
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.30012
Full text:
Paylaş:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.