ISSN:2342-0251

Çokdillilik ve Çokdilli Beyin


İki ve/veya çok dillilerin beyninde konuşma faaliyeti esnasında dil kullanımından sorumlu yürütücü işlevleri yerine getiren nöronları birbirine bağlayan sinapsların sayısında artış görülür. Bu artış kişilerde konuşma sürecinden sorumlu dil ağına ek olarak prefrontal korteksin faaliyete geçmesiyle meydana gelir. Dil kullanımında yürütücü işlevleri yerine getiren nöronları birbirine bağlayan sinapsların sayısının artmasının dışında prefrontal korteksin de faaliyete geçmesiyle konuşma lobu yeniden şekillenir; bu da beynin bu alanının boyutunun büyümesine ve buna koşut olarak işlevinin de artarak güçlenmesine neden olur. Beynin bu şekilde bir değişim ve gelişime uğraması bilişsel performansın da gelişmesine katkı sağlanır. Yapılan birçok araştırmanın sonucuna göre iki/çok dilliler akademik başarı, uzun vadeli sağlık ve esenlik, özdenetim, esnek görev değiştirme yeteneği, çalışma belleği ve yoğunlaşma gerektiren görevlerde tek dillilerden çok daha başarılıdırlar. Beynin fazladan bu tür faaliyetlere odaklanabiliyor olması ve bununla ilintili yararların kapsamı -hangi dilin/dillerin konuşulduğuna bakılmaksızın- hepsinde aynıdır. Burada belirleyici olan etken, kişinin ikinci dili kullanma sıklığı, sahip olduğu dilsel yeterlilik, normlara uygun dilbilgisel yapılar hakkındaki bilgisinin yanı sıra dili edindiği/öğrendiği yaştır


Keywords


Çokdillilik, Çok Dilli Beyin, Beyin, İkinci Dil Edinimi, Dil Edinimi

Author: Mehmet Halit ATLİ
Number of pages: 54-63
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.30018
Full text:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.