ISSN:2342-0251
Giriş Yap Üye Ol

YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN İNCELENMESİ


Bu araştırmanın amacı, ortaokul çağındaki çocukların okudukları metinleri Yenilenmiş Bloom Taksonomisine (YBT) göre nasıl anladıklarını belirlemektir. Çalışma grubu olarak, iki ortaöğretim okulundaki 200 sekizinci sınıf öğrencisi seçildi. Uygulama öncesi yapılan literatür taraması sonucunda, Türkiye'de ortaöğretim çağındaki çocukların okuduğunu anlama becerilerinin bilişsel süreçlere göre incelenip değerlendirildiği çok az sayıda çalışma olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, bu araştırmaya ihtiyaç duyulmuştur. Araştırmada bulguları elde etmek için bir başarı testi geliştirilmiştir. Geliştirilen bu başarı testi, uzman görüş ve değerlendirmeleri sonucu tamamlanmıştır. Başvuru için gerekli izinler alındıktan sonra uygulama sürecine geçilmiştir. Uygulamada katılımcılara önce Kişisel Bilgi Formu, sonra YBT'ye göre hazırlanan Okuduğunu Anlama Başarı Testi verilmiştir. YBT’ye göre hazırlanan Okuduğunu Anlama Başarı Testi puanlarının cinsiyete, iki dilli ve tek dilli olma değişkenlerine göre değişip değişmediğini belirlemek için bağımsız grup t-Testi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda cinsiyetin ve konuşulan dilin (iki dilli-tek dilli) sayısının okuduğunu anlama becerisini etkilediği görülmüştür. Ayrıca, çocukların okuduğunu anlama becerilerinin bilişsel süreçlere göre değiştiği tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Bilişsel süreç öğrenci, okuduğunu anlama becerisi, YBT.

Yazar: HÜLYA SÖNMEZ -
Sayfa Sayısı: 127-146
DOI:
Tam Metin:
Interrnational Journal of Language Academy
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.