ISSN:2342-0251
Giriş Yap Üye Ol

TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE GEÇEN TARIM ADLARI


İnsanlık tarihinin dönüm noktası olan tarım; insanları tüketiciden üretici konumuna getirmesi, yerleşik hayata geçirerek bir topluluk halinde yaşamalarına sebebiyet vermesi bakımından önemlidir. Toplumların yaşayış biçimleri dilleriyle eş değerlik gösterir. Dil; kültürün devamlılığını ve aktarımını sağlayan, konuşurlarının duygu ve düşüncelerini yansıtan önemli araçtır. Dil, devamlılığın haricinde bir milletin geçmişten günümüze; yaşayışlarını, düşünüşlerini veren önemli göstergedir. Toplumlar karşılaştıkları ve yaşadıkları durumlara göre dillerini şekillendirmişlerdir. İhtiyaç dâhilinde toplumlar dillerine yeni sözcükler türetmişlerdir. İnsanlar bildikleri nesneleri tanımlayarak onları dil hazinelerine katmıştır. Her milletin söz varlığında yaşadıkları coğrafyanın, iklimin izleri vardır. Yaşadığı coğrafya itibarıyla büyük oranda hayvancı bir topluluk olan Türklerin tarımla da uğraştıklarını eski kaynaklardan edindiğimiz bilgilerden anlayabiliyoruz. Tarımla uğraşan çiftçi grubunun olması, yeme-içme kültüründe tarımdan elde edilen ürünlerin yer alması, sulama kanalları ve araç-gereçlerin söz varlığında yer edinmiş olmasından eski Türklerin tarım hakkında bilgi sahibi olduğunu anlayabiliyoruz. Dil, kültürün bir yansıması olduğu için bu makalenin girişinde öncelikle eski Türklerin tarım kültürüne ve Tarama Sözlüğü ve hakkında yapılan çalışmalardan bahsedildikten sonra Tarama Sözlüğü’ ndeki “tarım” yansımaları tespit edilecektir. Tarama Sözlüğü’ndeki tarım temasına dâhil olan sözcüklerinin kökenleri tespit edilecek ve sözcüklerin oluşum yollarına bakılacaktır. Tarama Sözlüğü esas alınarak yapılan bu çalışmada tarımın; Tarama Sözlüğü’ndeki söz varlığına katkısı tespit edilecek, köken tespiti yapılacak, sözcüklerin oluşturulma yollarına bakılacak ve Derleme Sözlüğü’ndeki tarım sözcükleriyle karşılaştırılacaktır.


Anahtar Kelimeler


Tarama Sözlüğü, Derleme Sözlüğü, söz varlığı.

Yazar: Gizem KORKUT -
Sayfa Sayısı: 165-180
DOI:
Tam Metin:
Interrnational Journal of Language Academy
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.