ISSN:2342-0251
Giriş Yap Üye Ol

ÖĞRETMENLERİN SÖZEL OLMAYAN DAVRANIŞLARININ SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


İletişim eğitimde önemli bir yere sahiptir. Hem öğretmenler hem de öğrenciler ders içerisinde sözel ve sözel olmayan iletişimi kullanırlar. Öğretmenin sınıf içerisinde baskın bir rolü olması nedeniyle, öğretmenlerin sözel olmayan davranışlarının öğretimin etkinliği üzerinde önemli bir rolü vardır. Bu nedenle, bu çalışma Türkiye’de üniversite düzeyinde İngilizce derslerinde öğretmenlerin sözel olmayan davranışalarının sınıf yönetimi üzerindeki etkilerini ele almaktadır. Araştırma öğretmenlerin sınıf yönetimi algısı ve öğrencilerin öğretmenlerin sözel olmayan iletişim stratejilerine karşı tutumlarını incelemektedir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden vaka çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubu 6 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler görüşme ve gözlem yoluyla toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenler sınıf yönetimini huzurlu bir ortam, saygı ve sözel olmayan iletişim olarak tanımlamaktadır. Öğretmenler, sözel olmayan davranışları bazı davranışların engellenmesi, bazı davranışların da teşvik edilmesinde kullandıklarını belirtmiştir. Öğrenciler ise sözel olmayan davranışları kabul veya reddetmiştir. Araştırma Türkiye’de yabancı dil öğretimi bağlamında gerçekleştirilmiş ve araştırma sonuçlarına göre pedagojik tartışmalar yapılmıştır.


Anahtar Kelimeler


sözel iletişim, sözel olmayan iletişim, sınıf yönetimi, İngilizce öğretimi

Yazar: İbrahim Serkan Ödemiş -
Sayfa Sayısı: 56-65
DOI:
Tam Metin:
Interrnational Journal of Language Academy
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.