ISSN:2342-0251
Giriş Yap Üye Ol

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KALIP SÖZLER


Kalıp sözler günlük iletişimde yaygın kullanılan, birçok sözcükle anlatılacak olay ve durumu çok kısa bir şekilde karşılayarak anlaşmayı kolaylaştıran söz varlığıdır. Aynı zamanda öğrenilen dilin kültürünü ve davranış kalıplarını da tanımayı sağlar. Bunlar karşılıklı konuşmada işlevsel ve kolay iletişim kurmayı sağlayan dil birimleridir. Bu çalışma Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öncelikle öğretilmesi gereken kalıp sözler ile ilgilidir. Bunları belirlemek için oluşturmacı gömülü teori yaklaşımı yöntemi kullanılmıştır. Bununla birlikte doküman inceleme ve görüşme tekniklerinden yararlanılmıştır. Birinci aşamada alanyazında kalıp sözlerle ilgili kullanılan terimler belirlenmiş ve bunların uzmanlar tarafından terim olarak adlandırılma yaklaşımları incelenmiştir. Alanyazında kalıp sözlerle ilgili araştırmalarda sınıflandırma yaklaşımları tartışılmış ve TYDÖ için amaca uygun işlev, bağlam ve anlam temelli bir sınıflama yapılmış ve kalıp sözler için 20 maddelik bir belirtke listesi oluşturulmuştur. İkinci aşamada TYDÖ’de kullanılan kalıp sözlerin belirlenmesi için iki yayınevinin ders kitapları seçilerek incelenmiştir. Son olarak uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzmanların belirlediği kalıp sözlerin öğretimde öncelikli olup olmadığını doğrulamak için derlemdeki kullanım sıklıkları denetlenmiştir. Bütün bu veriler bir arada değerlendirilerek derlemde kullanım sıklığı 10 ve üzeri olanlardan TYDÖ için öncelikli kalıp söz öneri listesi oluşturulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Kalıp sözler, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi (TYDÖ).

Yazar: Halit KARATAY - & Atilla DİLEKÇİ
Sayfa Sayısı: 147-164
DOI:
Tam Metin:
Interrnational Journal of Language Academy
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.