ISSN:2342-0251
Giriş Yap Üye Ol

İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZLÜ GERİ BİLDİRİM HAKKINDAKİ İNANÇLARI VE UYGULAMALARI


Öğretmenlerin kullandığı sözlü geri bildirim stratejileri üzerine pek çok çalışma yapılmasına rağmen sözlü geri bildirim stratejileri hakkındaki inançları, öğretmenlerin bu stratejiler hakkında inandıklarının ve uygulamalarının birbiriyle tutarlı olup olmadığı ve sözlü geri bildirim stratejileri hakkındaki inançlarının kaynakları etraflıca araştırma gerektiren önemli konulardan biridir. Daha geniş bir proje kapsamında betimleyici bir yapıda olan bu araştırma, 44 İngilizce öğretmen adayının kullandıkları sözlü geri bildirim stratejilerini, inançları ile uygulamalarının hangi ölçüde uyum sağladığını ve sözlü geri bildirim stratejileri hakkındaki inançlarının kaynaklarını incelemeyi hedeflemektedir. Veri toplama araçları olarak Özmen & Aydın’dan (2015) uyarlanan bir Sözlü Hata Düzeltme Simulasyonu ve 8 gönüllü öğretmen adayıyla yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları İngilizce öğretmen adaylarının sözlü geri bildirim stratejilerine yönelik olumlu bir tutum sergilediğini ve belirli sözlü geri bildirim stratejileri kullanmakla birlikte sözlü hataları düzeltmede seçici davrandıklarını ortaya koymuştur. Ancak sözlü geri bildirim stratejilerine dair pek çok inanışın uygulamayla çeliştiği gözlenmiştir. Ayrıca bu çalışma öğretmen adaylarının sözlü geri bildirim stratejileri hakkındaki inançlarının farklı kaynaklara dayandığını göstermektedir. Bu çalışma, birtakım sınırlılıklarına rağmen, yabancı dil öğrenimi ve yabancı dil öğretmen eğitimindeki en önemli konulardan biri olan öğretmenlerin sözlü geri bildirim stratejileri hakkındaki inançlarını ve uygulamalarını ortaya koyması bağlamında alana katkıda bulunmaktadır.


Anahtar Kelimeler


sözlü geri bildirim stratejileri, İngilizce öğretmen adayları, öğretmen inançlarının kaynakları

Yazar: Zubeyde Sinem Genc - & Özlem CENGİZ
Sayfa Sayısı: 19-39
DOI:
Tam Metin:
Interrnational Journal of Language Academy
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.