ISSN:2342-0251
Giriş Yap Üye Ol

L’ENSEIGNEMENT DE LA GRAMMAIRE EN CLASSE DU FLE SELON LA PERSPECTIVE CO-ACTIONNELLE


Bir toplumda yaşayan insanlar birbirleriyle aynı dili kullanarak iletişim kurarlar. İçerisinde yaşadığımız küresel dünya insanları aynı dili, aynı kültürü paylaşmasalar da birbirleriyle iletişime zorlar. Başka bir ifadeyle, her alanda konuşmak, bilgi alış verişinde bulunmak, ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek, yurtdışında çalışmak için en azından bir yabancı dil öğrenmek gerekir. Günden güne gelişen uluslararası ilişkiler, ulusları kendi anadilleriyle iletişim kurma konusunda yetersiz kılmaktadır. Bu yüzden başka ülkelerin dillerini öğrenme gerekliliği ortaya çıkar. Yabancı bir dili konuşmak, o dili konuşan insanlarla sözel veya yazılı olarak iletişim kurmaktır. O halde, gerekli olan şey harekete geçmektir. “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni” yabancı dil eğitimi ve öğretimi sırasında ülkeler arasında kolaylıkla dolaşmak, dil öğrenenlerin veya normal vatandaşların hareketliliğini kolaylaştırmak, ülkeler arasında iletişimi ve işbirliğini daha dinamik kılmak, farklı kimlik ve kültürlere saygı göstermek gibi öngörülen amaçları ortaya koyar. Bunun dışında, iş ve karşılıklı anlayış ilişkilerinin geliştirilmesi en iyi şekilde bilgiye ulaşma hedeflenir. Diğer önemli bir nokta ise öğrenenler arasında işbirliğini sağlamaktır. Bu çalışmada, eylem odaklı yaklaşım içerisinde gramer sorununu, görev kavramını, öğrenenin ve öğretenin rolünü incelemeye çalıştık. Çalışma bu belirlediğimiz konular üzerine dayanmaktadır. Ele alınan çalışma nitel olup doküman analizi yönteminden yararlanılmıştır. Belirlenen metot kitaplarının kapsamı geniş olduğundan örneklem olarak gramer konusu ele alınmıştır.


Anahtar Kelimeler


Eylem odaklı yaklaşım, Diller için Avrupa ortak başvuru metni, Yabancı dil öğretimi, gramer.

Yazar: Merih AYDIN - & Halil AYTEKİN
Sayfa Sayısı: 93-106
DOI:
Tam Metin:
Interrnational Journal of Language Academy
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.