ISSN:2342-0251
Giriş Yap Üye Ol

HABER DİLİ VE ÇEVİRİSİ


Haber dili güncel ve çok yönlüdür. Bunun için, yabancı dil ve çeviri eğitiminde en etkili öğrenme-öğretme araçlarından biridir. Haber dili günlük dilden farklıdır. Basında her bir alanının kendine özgü bir jargonu, klişesi, özel ve teknik bir sözvarlığı vardır. Haber dili özü gereği kısa, net, açık, özlü ve ideolojiktir. Her türlü haber metnini okumak, anlamak, yorumlamak ve çevirmek üst düzey bilişsel bir yeti gerektirir. Bu bakımdan çeviri eğitiminde haber metinlerinin çevirisi en özel alanlardan birini oluşturur. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada kaynak dilde haber metinleri metin türü, yapısal (kip-zaman-görünüş, eksiltili anlatımlar, yeni sözcük oluşturma); anlamsal (örtmece, ödünçleme, kısaltmalar) ve kültürel (jargon, klişe, argo, söz sanatları, atasözü ve deyimler) açıdan incelenmiş ve çevirilerinde karşılaşılan zorluklar saptanmıştır. Sonuç olarak, her bir haber alanının çok özel olduğu, her birinin kendine özgü bir dili olduğu görülmüştür. Haber dili çevirisinin çevirmeni zorlayan bir uğraş olduğu görülmüştür. Bu çerçevede haber dilinin iletişimsel ve kültürel özellikleri dikkate alındığında, işlevsel çeviri yaklaşımını benimseme gereği ortaya çıkmıştır. Çeviride işlev odaklı Skopos kuramı haber metinlerinin çevirisinde, çevirmene süreç ve yöntem açısından faydalı olacağı kanaati oluşmuştur.


Anahtar Kelimeler


Basın, Haber Dili, Çeviri, İşlevsel Çeviri Yöntemi, Skopos Kuramı.

Yazar: Gülhanım ÜNSAL -
Sayfa Sayısı: 40-55
DOI:
Tam Metin:
Interrnational Journal of Language Academy
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.