ISSN:2342-0251
Giriş Yap Üye Ol

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE ŞİİR ALGISININ LİRİK, EPİK VE DRAMATİK ŞİİR TÜRLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Şiir, öğrencilerin anlamakta zorlandığı öğretmenlerin de uzak durduğu bir edebî tür gibi görünse de doğru çalışmalarla ve yeterince zaman ayrılarak öğrenciye kazandırılması gereken bir türdür. Bu çalışmanın amacı konularına göre farklı üç şiir türüne göre kız ve erkek öğrencilerin tema bulma ve şekle ait unsurları algılama düzeylerini ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklem grubu 12, 13 ve 14 yaş grubundan seçilen öğrencilerden oluşturulmuştur. Çalışmada işlediği konulara göre şiirlerin temasını bulmakta öğrenci seviyelerinin cinsiyete ve yaşa göre değiştiği, şiirin şekle ait unsurlarını tespit etmekte bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. Öğrenciler temayı bulmakta zorlanmakla beraber yaş seviyeleri ve şiirde işlenen duygulara göre algıları değişkenlik göstermektedir. Bu durum öğrencinin sık karşılaştığı şiir gruplarında aha başarılı olduğunun ayrıca şiir çalışmalarının öğrencide duygusal gelişimle paralel olarak algı seviyesini de yükselttiğinin altını çizmektedir.


Anahtar Kelimeler


şiir algısı, ortaokul öğrencileri, tema, değerlendirme

Yazar: Nuray KARAKAYA -
Sayfa Sayısı: 66-79
DOI:
Tam Metin:
Interrnational Journal of Language Academy
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.