E-ISSN:2342-0251

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinde Atasözü Ve Deyimlerin Dağılımı: Yedi İklim Örneği


Sıklık çalışmaları yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde üzerinde durulması gereken önemli konulardan biridir. Türkçe Sözlükte, sıklık “sık olma durumu, sık geçme, kullanımı sık olma” şeklinde geçmektedir. Yabancı dil öğretiminde hangi kelimelerin öğretileceğinin tespit edilmesinde sıklık analiz çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlıklı bir dil öğretiminin gerçekleşebilmesi için öğretilmesi hedeflenen kelimelerin tespit edilmesi gerekmektedir. Öğretilmesi hedeflenen kelimelerin rastgele belirlenmesi, seviyelere uygunluğunun göz önünde bulundurulmaması ve dildeki bütün kelimelerin öğretilmeye çalışılması gibi hatalar dil öğretimini güçleştirecektir. Yabancılara Türkçe öğretmek için kullanılan ders kitaplarında atasözleri ve deyimler önemli yer tutar. Öyle ki kitaplarda kullanılan metinlerin neredeyse tümünde deyimlere rastlamamız mümkündür. Bu durum dil öğretiminde kültür aktarımının öneminden ileri gelmektedir. Dil öğretimi kültür öğretiminden ayrı düşünülemez. Hazırlanan ders kitaplarında deyim ve atasözü öğretimiyle ilgili çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunların temel sebebi, dil öğretiminde atasözü ve deyimlerden ne ölçüde yararlanılması gerektiği ve hangi seviyede hangi deyim ve atasözünün öğretilmesi gerektiğiyle ilgili bir ölçütün bulunmamasıdır. Bu nedenle kelime sıklık çalışmaları önem arz etmektedir. Araştırmada deyimlerin ve atasözlerinin sıklıklarının tespit edilebilmesi için, Yunus Emre Enstitüsü’nün hazırlamış olduğu Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti incelenmiştir. A1, A2, B1, B2 ve C1 ders kitaplarında geçen deyim ve atasözleri metin tarama yöntemi kullanılarak tespit edilmiş ve tablolarla gösterilmiştir. Ayrıca söz konusu materyallerde geçen deyim ve atasözü alıştırmaları örnek şekillerle ifade edilip TDK’ye uygunluğuyla ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur.


Keywords


Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Atasözü, Deyim, Yedi İklim

Author: Mesut GÜN - Burak İKİZÇINAR
Number of pages: 214-233
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.36859
Full text:
Share:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.