E-ISSN:2342-0251

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS): PICTES Örneği


Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası milyonlarca insan güvenlik nedeniyle başka ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. Türkiye, ‘açık kapı’ politikasıyla kendisine sığınan Suriyelilere kapılarını açarak geçici koruma statüsüne almıştır. İnsanın en temel haklarından biri olan eğitim hakkını gerçekleştirebilmek için yürütülen projelerden biri PICTES projesidir. Bu proje ile geçici koruma statüsündeki Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonu sağlanarak Türkçe dil becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmada Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi (PICTES) Projesi’nin Sınav Sistemi ve Materyallerinin Geliştirilmesi faaliyeti kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği Türkçe Yeterlilik Sınavları (TYS) karşılaştırarak incelenmiş ve elde edilen bulgulardan yararlanılarak hedef kitlenin başarısının arttırılması için önerilerde bulunulmuştur. Türkçe Yeterlik Sınavlarında okuma, yazma, dinleme, konuşma ve dil bilgisi alanlarıyla ilgili sorular seviyelere göre hazırlanmalıdır. Çalışma sonucunda İlk uygulanan Türkçe yeterlik sınavında okuma ve yazma becerilerine yer verilip konuşma ve dinleme becerilerine yer verilmediği ve son uygulanan sınavda da sadece okuma becerisine yer verildiği tespit edilmiştir. Dil öğreniminde bir beceri alanında yaşanacak eksiklik, doğrudan diğer beceri alanlarına da belli oranlarda yansımaktadır. Dil öğretimi iyi takip edilmesi gereken ve birbiriyle iç içe bağlantılı süreçler bütününden meydana gelmektedir. Ölçme değerlendirme de bu süreçlerden biridir. Ölçme-değerlendirme sürecinde yapılacak hatalar adayın dili yanlış öğrenmesine de sebebiyet verebilmektedir (Işıkoğlu, 2015:10).


Keywords


Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, PICTES, Türkçe Yeterlilik Sınavı, Ölçme ve Değerlendirme

Author: Lokman TANRIKULU - Tuğba İŞLER
Number of pages: 180-189
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.36979
Full text:
Share:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.