ISSN:2342-0251

Gürcü Seyyahın ve Diplomatın Gözüyle Türkiye ve Türk Dünyası


Farklı gruplar arasındaki ilişki, etkileşim anlamında kullanılan “kültürlerarası” kavramı, son dönemin popülerleşen kavramları arasında yer almaktadır. Kültürlerarası eğitim ve ilişkilerin gelişmesinde modern teknolojilerin yeri küçümsenmeyecek kadar büyüktür. Günümüzde bu imkânlar sayesinde bilgi paylaşımı ve kültürel değerlerin öğrenilmesi oldukça kolay bir hal almıştır. Yüzyıllar öncesinde ise yakın ve uzak medeniyetler hakkındaki bilgilere, onların gelenek ve göreneklerine ait değerlere sadece seyyahlar bizzat görerek kaleme aldıkları ve birebir yaşadıkları olayları anlattıkları eserler sayesinde ulaşılmaktaydı. Seyahatnamelerin ortaya çıkmasının arkasında yatan sebep tam olarak budur. Gürcü edebiyatında seyahatnamelerin kaleme alınma süreci 16. yüzyıldan itibaren başlamaktadır. Birçok eserin ortaya çıktığı söz konusu seyahatnameler arasında Gürcü yazar Giorgi AVALİŞVİLİ’nin 1819-1820 yıllarında yazdığı “Tiflis’ten Kudüs’e” eseri bu bağlamda önemli bir konuma sahiptir. Kudüs’e uzanan seyahatinde Türkiye, Mısır, Filistin ve Yunanistan gibi birçok ülkeye giden AVALİŞVİLİ, çalışmasında sadece görmüş olduğu yerler ve yerlere ait eserlerle ilgili bilgiler vermekle kalmayıp aynı zamanda ülkelerin gelenek göreneklerine, dinler arası ilişkilere, şehirler hakkındaki duygu-düşünce ve izlenimlerine oldukça geniş yer vermektedir. Yaklaşık olarak 200 yıl önce, 6 Temmuz 1819 yılında başlayan ve 16 Temmuz 1820 yılında sona eren bu seyahat toplamda 1 yıl sürmüş ve eserin baskısı 1967 yılında gerçekleşebilmiştir. Seyyahın Osmanlı topraklarında bulunduğu süre içerisinde şehirler ve insanları hakkında edinmiş olduğu önemli izlenimlerin ele alınacağı bu çalışmada aşağıda verilen maddelerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesine sağlanacaktır: • Gürcü seyahat edebiyatında 19. yüzyıl İstanbul’u; • Gürcü Diplomat Giorgi Avalişvili’nin gözünden Türkiye ve Türk dünyası. Bildiride ayrıca Kudüs’te yer alan kutsal mekânlara giderken uzun bir süre İstanbul’da kalmış ve dönüş yolculuğunda ise Tarsus, Kayseri, Sivas, Erzurum ve Kars gibi Anadolu’nun önemli şehirlerini görerek bu şehirler hakkındaki duygu-düşünce ve izlenimlerine verilmesine çalışılacaktır.


Keywords


Kültürlerarası, seyahatnameler, Türk dünyası.

Author: Sopio Makhatchashvili
Number of pages: 198-209
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.39560
Full text:
Paylaş:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.