E-ISSN:2342-0251

QUALIFIKATIONEN UND KOMPETENZEN VON ÜBERSETZERN IM RECHTSWESEN


Ülkeler arası ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi ile farklı ülkelerin yasal sistemlerinin de temasa geçmesi kaçınılmazdır. İşleyen bir iletişim için her türlü yasal metinlerin çevirisi gerekli ve önemlidir. Yasal metinlerin çevirisi kelime kelimesine yapılmamalı, çünkü bu dilin sadece cümleler bağlamında değil, aynı zamanda metinsel özellikleri bağlamında da irdelenmesi gerekmektedir. Hukuk metinlerin eksiksiz bir biçimde işlevlerini yerine getirebilmeleri için, yasal metinlerin çevirmenleri belirli bir yeterliliğe sahip olmalıdır. Sektörde geniş deneyime sahip çevirmenler bu tür çeviriler için kullanılmalıdır. Adli çevirmenler iki dilde temel dil becerilerine sahip olmalıdır ve her iki yasal sistem bilgisini bilmelidir, çünkü yetersiz bir çeviri yasal sonuçlara yol açabilir. Hukuk dili, gerek söz varlığı ve terminolojisi gerekse söz dizimsel özellikleri ile yazı dilinin en ağır, en karmaşık ve en anlaşılması zor halini oluşturmaktadır. Bu nedenle de işinde uzman olmayan çevirmenler için hukuk dilin çevirisi, algılaması ve yorumlaması oldukça zordur. Bu kolay algılayamama ve yorumlayamama, söz varlığıyla olduğu kadar zorluk yaratan terminolojik altyapıyla da ilgilidir. Çevirmenler her alanda olduğu gibi hukuk çevirisinde de terminolojik altyapı, söz varlığı ve söz dizimsel özellikleri bağlamında detaylı bilgiye sahip olmalıdır. Bu çalışmanın amacı Stolze'nin "Uzman Tercümeler - Kuram ve Uygulama Ders Kitabı" na dayanarak, Almanca-Türkçe hukuk metinleri çevirilerinden örnekler kullanarak, eklektik yöntem yardımıyla eşdizimleri ortaya çıkarmak ve çeviri için çözümler önermektir.


Keywords


Anahtar Kelimeler: iletişim, hukuk metinleri, hukuk çevirisi, terminoloji, eşdizimlik

Author: Aylin SEYMEN - Muhammet KOÇAK
Number of pages: 70-78
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.39800
Full text:
Share:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.