E-ISSN:2342-0251

DEĞERLER EĞİTİMİ BAĞLAMINDA REFİK HALİD KARAY’IN “GÖZYAŞI” VE “KÖPEK” BAŞLIKLI HİKÂYELERİNİN İNCELENMESİ


Bu çalışmada; Refik Halid Karay’ın “Gözyaşı” ve “Köpek” başlıklı hikâyeleri, Türkçe, Sosyal Bilgiler, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları’ndan, Değerler Eğitimi Yönergesi’nden ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün oluşturduğu Değer Kavram Listesi’nden hareketle belirlenen değerleri içerip içermemesine göre incelenmiştir. Değerler eğitimi sürecinde edebi eserlerin rolü büyüktür çünkü edebiyat ve eğitim arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır. Edebiyat, insanın bilişsel dünyasının yanı sıra duyuşsal dünyasına çok daha fazla hitap etmektedir. Çalışmada edebiyatın duygusal zekâ gelişimine katkısından yola çıkılmıştır. Refik Halid Karay hikâyelerinin hangi değerler ile örülü olduğu tespit edilmiştir. Bu değerlerin eğitimde nasıl kullanılabileceği, değerlerin öğrencilere nasıl iletilebileceği, problem edilmiştir. Öğrencilerin duygu dünyalarında güçlü bir etki yaratabilme amacı, çalışmanın çıkış noktasıdır. Vaka çalışması modelinde, bütüncül tek vaka deseninde tasarlanan araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme tekniği kullanılmıştır (Yıldırım, Şimşek, 2016. Yin, 2011. Creswell, 2012). Çalışmada kullanılan Refik Halid Karay’ın Gurbet Hikâyeleri adlı eseri İnkılap Yayınevi’nden temin edilmiştir. Yayınevi, yazarın adını Refik Halid Karay şeklinde kullandığından yazarın adı Refik Halit Karay şeklinde yazılmamış ve aynı şekilde muhafaza edilmiştir. Eserde yer alan “Gözyaşı” ve “Köpek” başlıklı hikâyeler, ayrıntılı bir şekilde okunmuş ve hikâyelerin içerdikleri değerler fişleme yöntemiyle gruplandırılmıştır. Çalışmada; değer kavramının ne olduğu ve öneminin açıklanmasının ardından araştırmanın yöntemi hakkında bilgi verilmiş, tespit edilen değerlerin hangi cümlelerle iletildiği ortaya konulmuş ve ardından önerilere yer verilmiştir.


Keywords


Değerler Eğitimi, Refik Halid Karay, Gurbet Hikâyeleri, Gözyaşı, Köpek

Author: Simgenur MEMİŞOĞLU - Asuman AHMED ABDO SHABAN
Number of pages: 281-303
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.39948
Full text:
Share:
International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.