ISSN:2342-0251

Sık Sorulan Sorular


Sık Sorulan Sorular

Dergiye çalışmamı nasıl gönderirim?

Yazarlar çalışmalarını dergi sistemine online olarak gönderebilirler.

Çalışmayı gönderirken metin şablonu nedir?

IJLA’ya gönderilen tüm metinler derginin belirlediği şablonda olmalıdır.

Hangi dosya formatı uygulanmakta?

MS Word formatı uygulanmaktadır.

Hangi dosyalar değerlendirmeye tabi tutulmadan reddedilir?

Çalışmanın eş zamanlı başka dergilere gönderilmesi ve dergi şablonuna uymayan yanlış formatlı çalışmalar reddedilir.

Çalışmanın içeriğinden kimler sorumludur?

Çalışmada adı geçen her yazarlar çalışmanın içeriğinden sorumludur.

International Journal of Language Academy
E-Mail Aboneliği

E-Bülten

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.