E-ISSN:2342-0251

Yazarlar için


 • YAZARLAR İÇİN

  DERGİNİN YAZIM VE YAYIM İLKELERİ

  1)    IJLA'da (International Journal of Language Academy) telif, hazırlama metin (edisyon kritik), çeviri, kitap tanıtım ve değerlendirme, toplantı notları şeklinde gönderilen yazılar değerlendirmeye alınır.

  2)    Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yayın organında yayımlanmamış olması veya yayımı için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir.

  3)    Yazılar daha önce bir kongre, sempozyum veya toplantıda bildiri şeklinde sunulmuşsa, tarih ve yer belirtmek şartıyla; yayın kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda yayımlanabilir. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazarlara aittir.

  4)    Makale Takip Sistemi'ne (MTS) kaydedilen yazılar öncelikle editörlük tarafından IJLA Yazım ve Yayın İlkeleri bağlamında incelenir. Eğer yazar tarafından düzeltilmesi gereken kısımlar varsa yazı yazara iade edilerek düzenleme istenir.

  5)    Dergi Yazım ve Yayım İlkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez ve yayımlanmaz.

  6)    Sistemde editörlük tarafından onaylanan yazılar aynı sistem üzerinden en az iki hakeme gönderilir. Gerekli görüldüğü durumlarda çalışma ikiden fazla hakeme inceletilebilir. Yayımlanacak çalışma ile ilgili nihai karar hakem çoğunluğunun görüşü de dikkate alınarak verilir. Hakemlerin önerileri editör tarafından titizlikle takip edilir. Dergi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak veya yayımlamamak haklarına sahiptir. Değerlendirmeye gönderilen çalışmalarda yazar(lar)ın ve hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur.

  7)    Yazar(lar), hakemlerin olumsuz görüşlerine kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilir. Bu itiraz incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşlerine başvurulur.

  8)    Hakem-editör, editör-yazar Makale Takip Sistemindeki mesajlar kısmından yazışabilir. Teklif ve ek uyarılarda bulunabilir.

  9)    Yayımlanmasına karar verilen bir yazının hangi sayıda yayımlanacağı mesajla yazara bildirilir.

  10)  Bütün süreçler elektronik ortamda gerçekleşir.

  11)  Yazı; amaç, kapsam ve araştırma ile ilgili literatürdeki yaklaşımların ve bu çalışmanın yönteminin ele alındığı bir "Giriş" bölümü ile başlamalıdır. Yazının sonunda, elde edilen bulguların değerlendirildiği bir de "Sonuç" bölümü bulunmalıdır.

  12)  Makalenin başında, hem İngilizce hem de makale hangi dilde yazılmış ise o dille yazılmış konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden (200-300 sözcük) öz bulunmalıdır. Öz kısmının altından bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 sözcükten oluşan Anahtar kelimeler verilmelidir. Öz ve anahtar kelimeler 8 punto Bookman Old Style harf karakteriyle ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.

  13)  Gönderilecek yazılarda, yazı türleri (derleme / araştırma / yorum) ve bilim dalları da göz önüne alınarak şu sıra izlenmelidir: Yazıldığı dil hangisi ise o dille yazılmış makale başlığı (büyük harf ve kalın yazı tipi ile en fazla 220 harf karakter/16 punto/Bookman Old Style), öz ve anahtar kelimeler, daha sonra da İngilizce başlık (küçük harf ve kalın yazı tipi ile /12 punto/Bookman Old Style), abstract ve keywords. Sayılanlar dışında metin genel anlamda 9 punto ile yazılmalıdır.

  14)  Yazılar; notlar, tablo, şekil, grafik ve referanslar dâhil 25 sayfayı geçmemelidir. Şekil, fotoğraf, grafik ve çizimlere sıra numarası verilmeli ve metin içinde yeri geldikçe bu sıra belirtilip üzerine başlığı, nakledildiyse alt yazıda kaynağı yazılmalıdır.

  15)  Yazılar; dizgi, düzeltme ve baskı işlemlerinin hızlandırılması açısından bilgisayarda yaygın olarak kullanılan yazım programlarıyla (Word for Windows veya Quark Macintosh) yazılmalıdır.

  16)  Derginin yazım dili İngilizce ve Türkçedir. Gerektiği takdirde diğer dillerde de yazı kabul edilebilir.

  17)  Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi, ORCID numarası gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazar adları, editör tarafından görülebildiğinden, bu bilgiler yazıya editör tarafından eklenecektir. Yazılar sisteme eklenirken, yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanıması açısından önemlidir.

  18)  Dergiye gönderilen çalışmalarda dil bilgisi kurallarına (Yazım, noktalama, açıklık, anlaşılırlık vs.) uyma mecburiyeti vardır. Bu nedenle oluşabilecek problemler ve eleştirilerden tamamen yazar sorumludur.

  19)  Dergiye gönderilen yazıların bütün telif hakları dergiye ait olup IJLA'dan izin alınmaksızın başka bir yerde yayınlanamaz, çoğaltılamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Ayrıca yazılardan doğabilecek herhangi bir yasal sorumluluk yazar/larına aittir.

  20)  Yazılarda sosyal bilimlerdeki yaygın olan kaynak gösterme yöntemlerinden APA Sistemi kullanılmalıdır. Kaynakların doğruluğu yazarların sorumluluğundadır. Notlar ve referanslar ayrılmalıdır. Varsa notlar metnin içinde numaralandırılıp, sayfa altına numara sırasına göre yerleştirilmelidirler.

  21) Dergimize gönderilen yazılar için makale süreçleri başlamadan önce ücret (200 TL) talep edilmektedir. Derginin elektronik yayın işleyişi; intihal raporu, makalelerin uluslararası indekslere tanıtılması, DOI numaralarının satın alınması gibi işlemler ücret karşılığında yapılmaktadır. Ödeme yapıldıktan sonra makalenin işleme alındığını belirten mail gönderilmektedir. Hakem süreci sonunda makalenin reddi durumunda yatırılan ücret belirli miktardaki (vergiler, intihal raporu ücreti, DOI ücreti vs...) kesintilerden sonra yazarına iade edilecektir.

  22)  IJLA'ya gönderilen çalışmalar hakem sürecini tamamlamış olsa da editör kurulu tarafından reddedilebilir.

  23)  Yazım ve yayım ilkeleriyle ilgili yukarıda açıklanan durumların şematize edilmiş hali aşağıda verilmektedir. Yazarların eserlerini buna göre oluşturmaları gerekmektedir. Bunun dışında yapılan çalışmalar dikkate alınmayacaktır.

  Kâğıt Boyutu

  A4 Dikey

  Üst Kenar Boşluğu

  5

  Alt Kenar Boşluğu

  5

  Sol Kenar Boşluğu

  3,5

  Sağ Kenar Boşluğu

  3,5

  Yazı Tipi

  Bookman Old Style

  Yazı Tipi Sitili

  Normal

  Yazı Tipi Boyutu (Normal Metin)

  9 Punto

   

  Yazı Tipi Boyutu (Dipnot Metin)

   

  8 Punto

  Paragraf Girintisi

  0

  Satır Aralığı

  1

  Ana Başlık ve Aralık (En Fazla 220 Harf)

  16 Punto, Büyük Harf ve 1,5 Satır Aralığı

  Diğer dildeki Başlık ve Aralık

  12 Punto, Küçük Harf ve 1,5 Satır Aralığı

  Her şey Dâhil En fazla Sayfa Sayısı

  25

  Abstract ve Özet Kısımlarının Sözcük Sayısı

  200-300

  Abstract ve Özet Kısımlarının Yazı Tipi Boyutu

  8 Punto

  Keywords ve Anahtar Kelime Sayısı Aralığı

  3-5

   

  24) IJLA'ya gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) sitilinde hazırlanmalıdır. APA-VI kriterleri yazarların dikkate alacağı versiyon olmalıdır.

  ÖRNEK KAYNAK GÖSTERİMİ

  Tek Yazarlı Kitap

  Metin içinde: (Soyad, Yıl: sayfa)

  Kaynakçada:

  Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

   

  Örnek:

  Metin içinde: (Umar, 1993: 55)

  Kaynakçada: Umar, B. (1993). Türkiye’deki tarihsel adlar. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

   

  Tek Editörlü Kitap

  Metin içinde: (Soyad, Yıl: sayfa)

  Kaynakçada:

  Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

   

  Örnek:

  Metin içinde: (Özkan, 2014: 20)

  Kaynakçada: Özkan, B. (Ed.). (2014). Çocuk yazını araştırmaları - 1. Mersin: Karahan Kitabevi.

   

  İki veya Daha Fazla Yazarlı Kitap Ya da Editörlü Kitap

  Metin içinde: (İlk Yazarın Soyadı ve İkinci Yazarın soyadı, Yıl: sayfa)

  Kaynakçada:

  İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri., İkinci Yazarın Soyadı, İkinci Yazarın Adının Baş Harfleri. ve Üçüncü Yazarın Soyadı, Üçüncü Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Yer: Yayınevi.

   

  Örnek:

  Metin içinde: (Erdem ve Akkaya, 2018: 20-25)

  Kaynakçada: Erdem, M. D. ve Akkaya A. (Ed.). (2018). Türk dili ve edebiyatı öğretimi.
   
  Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

   

  Çeviri Kitaplar

  Metin içinde: (Soyad, Yıl: sayfa)

  Kaynakçada:

  Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. (Çevirmenin Adının İlk Harfleri. Çevirmenin Soyadı, Çev.) Baskı Yeri: Yayınevi.

   

  Örnek:

  Metin içinde:  (Adorno, 2013: 15)

  Kaynakçada: Adorno, T. W. (2013). Kültür endüstrisi kültür yönetimi. (N. Ülner, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.

   

  Derlemede Yer Alan Bir Yazı ya da Bölüm

  Metin içinde: (Soyad, Yıl: sayfa)

  Kaynakçada:

  Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığıEditörün adının/adlarının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

   

  Örnek:

  Metin içi:      (Akçamete, 2009: 29)

  Kaynakçada:  Akçamete, G. (2009). Özel eğitime başlangıç. G. Akçamete (Ed.), Genel eğitim okullarında özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim (ss. 29-74). Ankara: Kök Yayıncılık.

   

  Dergi Makaleleri

  Metin içinde: (Soyad, Yıl: sayfa)

  Kaynakçada:

  Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük ŞekildeCilt İtalik Şekilde(Sayı), Sayfa Numara Aralığı.

   

  Örnek:

  Metin içinde: (Eryaman, 2019: 13)

  Kaynakçada: Eryaman, M. (2019). Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait Niğde Gökgöl Göleti ve Gebere Barajı. Çukurova Araştırmaları, 5(1), 1-21.

   

  Yayımlanmamış Yüksek lisans/Doktora tezleri

  Metin içinde: (Soyad, Yıl: sayfa)

  Kaynakçada:

  Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Kurumun Adı, Kurumun Yeri.

   

  Örnek:

  Metin içinde: (İnce, 2010: 33)

  Kaynakçada: İnce, A. (2010). Eski Mut evleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).  Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

   

  Bildiriler

  Metin içinde: (Soyad, Yıl)

  Kaynakçada:

  Sunan, A. A. (Yıl, Ay). Bildiri ya da poster başlığı. Kuruluş Adının toplantısında sunulan bildiri ya da poster,Yer bilgisi.

   

  Örnek:

  Metin içinde: (Çınar, Doğan ve Seferoğlu, 2015)

  Kaynakçada: Çınar, M., Doğan, D. ve Seferoğlu, S. S. (2015, Şubat). Eğitimde dijital araçlar: Google sınıf uygulaması üzerine bir değerlendirme [Öz]. Anadolu Üniversitesi Akademik Bilişim konferansında sunulan bildiri, Eskişehir.

   

  Filmler

  Metin içinde: ( Yapımcının Soyadı, Yapım Yılı)

  Kaynakçada:

  Yönetmenin Soyadı, Yönetmenin Adının Baş Harfleri. (Yönetmen). (Yıl). Filmin adı italik şekilde. Prodüksiyon şehri: Prodüksiyon şirketi ismi.

   

  Örnek:

  Metin içinde: (Zemeckris, 1994)

  Kaynakçada: Zemeckis, R. (Yönetmen). (1994). Forrest Gump. USA: Paramount Pictures.

   

  İnternet kaynakları

  Metin içinde: (Kurum adı ya da yazar soyadı, Yıl)

  Kaynakçada:

  Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.

   

  Örnek: (COE, 2019)

  COE (Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi),  Granada sözleşmesi. Erişim tarihi:10.05.2019,

  http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR-14268/avrupa-mimari-mirasinin-korunmasi-sozlesmesi.html

   

   

   

   

abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts

International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.