ISSN:2342-0251
Giriş Yap Üye Ol
Interrnational Journal of Language Academy

Editör: Prof. Dr. Ali YAKICI
Editör Yardımcısı: Prof. Dr. Luma İbahim Shakir Al Barzenji
Yayın Yeri: Oulu / Finland
Yıl-Sayı: 2019-28
Jenerik Dosyası | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Bu sayıya ait makaleler

32x32

Ümit YILDIZ - & Gülsüm SERTOĞLU ANTALYA’DA YERLEŞİK RUSÇA KONUŞAN EBEVEYNLERİN KENDİLERİNİN VE ÇOCUKLARININ TÜRKÇE KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, 1-18
OPINIONS OF RUSSIAN SPEAKING RESIDENT PARENTS ON THEIR AND THEIR CHILDREN’S USE OF TURKISH: ANTALYA CASE
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ümit YILDIZ - & Gülsüm SERTOĞLU ANTALYA’DA YERLEŞİK RUSÇA KONUŞAN EBEVEYNLERİN KENDİLERİNİN VE ÇOCUKLARININ TÜRKÇE KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, 1-18
OPINIONS OF RUSSIAN SPEAKING RESIDENT PARENTS ON THEIR AND THEIR CHILDREN’S USE OF TURKISH: ANTALYA CASE
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4148
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Zubeyde Sinem Genc - & Özlem CENGİZ İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZLÜ GERİ BİLDİRİM HAKKINDAKİ İNANÇLARI VE UYGULAMALARI, 19-39
PRE-SERVICE EFL TEACHERS’ BELIEFS and BEHAVIOURS on ORAL CORRECTIVE FEEDBACK STRATEGIES
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Zubeyde Sinem Genc - & Özlem CENGİZ İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZLÜ GERİ BİLDİRİM HAKKINDAKİ İNANÇLARI VE UYGULAMALARI, 19-39
PRE-SERVICE EFL TEACHERS’ BELIEFS and BEHAVIOURS on ORAL CORRECTIVE FEEDBACK STRATEGIES
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.120
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Gülhanım ÜNSAL HABER DİLİ VE ÇEVİRİSİ, 40-55
THE NEWS LANGUAGE AND ITS TRANSLATION
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Gülhanım ÜNSAL HABER DİLİ VE ÇEVİRİSİ, 40-55
THE NEWS LANGUAGE AND ITS TRANSLATION
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.135
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

İbrahim Serkan Ödemiş ÖĞRETMENLERİN SÖZEL OLMAYAN DAVRANIŞLARININ SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, 56-65
THE EFFECT OF NON-VERBAL BEVAVIORS OF TEACHERS ON CLASSROOM MANAGEMENT
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

İbrahim Serkan Ödemiş ÖĞRETMENLERİN SÖZEL OLMAYAN DAVRANIŞLARININ SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, 56-65
THE EFFECT OF NON-VERBAL BEVAVIORS OF TEACHERS ON CLASSROOM MANAGEMENT
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.112
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Nuray KARAKAYA ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE ŞİİR ALGISININ LİRİK, EPİK VE DRAMATİK ŞİİR TÜRLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, 66-79
THE EVALUATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ POEM PERCEPTION IN TERMS OF EPIC, DRAMATIC POEM VARIETIES
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Nuray KARAKAYA ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE ŞİİR ALGISININ LİRİK, EPİK VE DRAMATİK ŞİİR TÜRLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, 66-79
THE EVALUATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ POEM PERCEPTION IN TERMS OF EPIC, DRAMATIC POEM VARIETIES
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4136
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ayşe Adıyaman YABANCI DİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ÖZYETERLİK İNANÇ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, 80-92
SELF-EFFICACY BELIEFS SCALE FOR FOREIGN LANGUAGE LEARNING: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Merih AYDIN - & Halil AYTEKİN L’ENSEIGNEMENT DE LA GRAMMAIRE EN CLASSE DU FLE SELON LA PERSPECTIVE CO-ACTIONNELLE, 93-106
YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA SINIFINDA ORTAK EYLEM ODAKLI YAKLAŞIMA GÖRE GRAMER ÖĞRETİMİ
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Merih AYDIN - & Halil AYTEKİN L’ENSEIGNEMENT DE LA GRAMMAIRE EN CLASSE DU FLE SELON LA PERSPECTIVE CO-ACTIONNELLE, 93-106
YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA SINIFINDA ORTAK EYLEM ODAKLI YAKLAŞIMA GÖRE GRAMER ÖĞRETİMİ
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4121
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Şükran DİLİDÜZGÜN - & Şerife GENÇ ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ OKUMA ETKİNLİKLERİNİN OKUMA EĞİTİMİ KAPSAMINDA METİNDİLBİLİMSEL BAĞLAMDA DEĞERLENDİRİLMESİ, 107-126
A TEXT-LINGUISTIC EVALUATION OF READING ACTIVITIES IN SECONDARY SCHOOL TURKISH COURSEBOOKS IN THE CONTEXT OF EFFICACY OF READING INSTRUCTION
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Şükran Dilidüzgün - & Şerife GENÇ ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ OKUMA ETKİNLİKLERİNİN OKUMA EĞİTİMİ KAPSAMINDA METİNDİLBİLİMSEL BAĞLAMDA DEĞERLENDİRİLMESİ, 107-126
A TEXT-LINGUISTIC EVALUATION OF READING ACTIVITIES IN SECONDARY SCHOOL TURKISH COURSEBOOKS IN THE CONTEXT OF EFFICACY OF READING INSTRUCTION
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4146
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

HÜLYA SÖNMEZ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN İNCELENMESİ, 127-146
EXAMINATION OF THE READING COMPREHENSION SKILL ACCORDING TO REVISED BLOOM'S TAXONOMY
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

HÜLYA SÖNMEZ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN İNCELENMESİ, 127-146
EXAMINATION OF THE READING COMPREHENSION SKILL ACCORDING TO REVISED BLOOM'S TAXONOMY
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.101
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Halit KARATAY - & Atilla DİLEKÇİ TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KALIP SÖZLER, 147-164
FORMULAIC WORDS IN THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Halit KARATAY - & Atilla DİLEKÇİ TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KALIP SÖZLER, 147-164
FORMULAIC WORDS IN THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4114
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Gizem KORKUT TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE GEÇEN TARIM ADLARI, 165-180
THE NAMES OF THE AGRICULTURE WHICH PASSED IN THE SCANNING DICTIONARY
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Gizem KORKUT TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE GEÇEN TARIM ADLARI, 165-180
THE NAMES OF THE AGRICULTURE WHICH PASSED IN THE SCANNING DICTIONARY
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4109
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ DEĞERLER ANALİZİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM VE TÜRK MASALLARINDA KONUŞAN HAYVANLAR, 181-191
A CRITICAL APPROACH TO THE ANALYSIS OF VALUES AND TALKING ANIMALS IN TURKISH TALES
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Refika ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ DEĞERLER ANALİZİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM VE TÜRK MASALLARINDA KONUŞAN HAYVANLAR, 181-191
A CRITICAL APPROACH TO THE ANALYSIS OF VALUES AND TALKING ANIMALS IN TURKISH TALES
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4143
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Serhat KÜÇÜK ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNE AİT BİR ESER: ÖMEROĞLU’NUN DESTÂN-I MUHAMMED MESNEVİSİ, 192-237
A WORK WRITTEN IN OLD ANATOLIAN TURKISH: ÖMEROĞLU’S MESNEVI OF DESTAN-I MUHAMMED
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Serhat KÜÇÜK ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNE AİT BİR ESER: ÖMEROĞLU’NUN DESTÂN-I MUHAMMED MESNEVİSİ, 192-237
A WORK WRITTEN IN OLD ANATOLIAN TURKISH: ÖMEROĞLU’S MESNEVI OF DESTAN-I MUHAMMED
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.145
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Halit KARATAY - Haluk GÜNGÖR & Uluhan ÖZALAN CALLAN YÖNTEMİ’NİN KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE ETKİSİ, 238-264
THE EFFECT OF THE CALLAN METHOD ON THE DEVELOPMENT OF THE SPEAKING SKILL
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Halit KARATAY - Haluk GÜNGÖR & Uluhan ÖZALAN CALLAN YÖNTEMİ’NİN KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE ETKİSİ, 238-264
THE EFFECT OF THE CALLAN METHOD ON THE DEVELOPMENT OF THE SPEAKING SKILL
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4122
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Muhittin ELİAÇIK GARİP BİR ARAPÇA MANZUM FIKHİ MUAMMA, 265-270
A STRANGE ARABIC MYSTERY AS POETRY AND FIQH
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Muhittin ELİAÇIK GARİP BİR ARAPÇA MANZUM FIKHİ MUAMMA, 265-270
A STRANGE ARABIC MYSTERY AS POETRY AND FIQH
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4111
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hind Sabah Bilal DRAMA IN EDUCATION WITH REFERENCE TO SHAKESPEARE'S SELECTED PLAYS, 271-278
DRAMA IN EDUCATION WITH REFERENCE TO SHAKESPEARE'S SELECTED PLAYS
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hind Sabah Bilal DRAMA IN EDUCATION WITH REFERENCE TO SHAKESPEARE'S SELECTED PLAYS, 271-278
DRAMA IN EDUCATION WITH REFERENCE TO SHAKESPEARE'S SELECTED PLAYS
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4156
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Bougherara Rim TEACHER’S USE of TECHNOLOGY to ENHANCE EFL LEARNERS’ CRITICAL THINKING SKILLS Case Study: Biskra Secondary School Third Year Learners, Algeria, 279-289
TEACHER’S USE of TECHNOLOGY to ENHANCE EFL LEARNERS’ CRITICAL THINKING SKILLS Case Study: Biskra Secondary School Third Year Learners, Algeria
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Bougherara Rim TEACHER’S USE of TECHNOLOGY to ENHANCE EFL LEARNERS’ CRITICAL THINKING SKILLS Case Study: Biskra Secondary School Third Year Learners, Algeria, 279-289
TEACHER’S USE of TECHNOLOGY to ENHANCE EFL LEARNERS’ CRITICAL THINKING SKILLS Case Study: Biskra Secondary School Third Year Learners, Algeria
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4157
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Lika Mohamed Bachir Hassan ADVENTURE AND DISCOVERY IN (THE LOST STEPS) AND (KON -TIKI), 290-300
ADVENTURE AND DISCOVERY IN (THE LOST STEPS) AND (KON -TIKI)
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Lika Mohamed Bachir Hassan ADVENTURE AND DISCOVERY IN (THE LOST STEPS) AND (KON -TIKI), 290-300
ADVENTURE AND DISCOVERY IN (THE LOST STEPS) AND (KON -TIKI)
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.158
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mohammad Ahmad Abu Eid KINSHIPS RELATION IN QURANIC DISCOURSE. A STUDY IN AL-ZAMAKHSHARI'S KASHAAF IN LIGHT OF MODERN LINGUISTICS, 301-320
KINSHIPS RELATION IN QURANIC DISCOURSE. A STUDY IN AL-ZAMAKHSHARI'S KASHAAF IN LIGHT OF MODERN LINGUISTICS
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mohammad Ahmad Abu Eid KINSHIPS RELATION IN QURANIC DISCOURSE. A STUDY IN AL-ZAMAKHSHARI'S KASHAAF IN LIGHT OF MODERN LINGUISTICS, 301-320
KINSHIPS RELATION IN QURANIC DISCOURSE. A STUDY IN AL-ZAMAKHSHARI'S KASHAAF IN LIGHT OF MODERN LINGUISTICS
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.59
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mohammad Hasan Mustafa ON THE DECLARATIVE AND NON-DECLARATIVE: A RESEARCH ON THE FUNDAMENTALS OF RHETORICAL SEMANTICS, 321-345
ON THE DECLARATIVE AND NON-DECLARATIVE: A RESEARCH ON THE FUNDAMENTALS OF RHETORICAL SEMANTICS
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mohammad Hasan Mustafa ON THE DECLARATIVE AND NON-DECLARATIVE: A RESEARCH ON THE FUNDAMENTALS OF RHETORICAL SEMANTICS, 321-345
ON THE DECLARATIVE AND NON-DECLARATIVE: A RESEARCH ON THE FUNDAMENTALS OF RHETORICAL SEMANTICS
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4160
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Belqes Ahmed Ali Alkebsi THE CONCEPT OF DELIBERATION: ITS APPEARANCE , PIONEERS, SIGNIFICANCE, ITS PRINCIPLES AND FUNCTION, 346-364
THE CONCEPT OF DELIBERATION: ITS APPEARANCE , PIONEERS, SIGNIFICANCE, ITS PRINCIPLES AND FUNCTION
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Belqes Ahmed Ali Alkebsi THE CONCEPT OF DELIBERATION: ITS APPEARANCE , PIONEERS, SIGNIFICANCE, ITS PRINCIPLES AND FUNCTION, 346-364
THE CONCEPT OF DELIBERATION: ITS APPEARANCE , PIONEERS, SIGNIFICANCE, ITS PRINCIPLES AND FUNCTION
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4161
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Kawther Mahmoud Ali Obaid THE ANCIENT AND MODERN POSITION BETWEEN AL-JAHEZ AND IBN QUTAYBA, 365-382
THE ANCIENT AND MODERN POSITION BETWEEN AL-JAHEZ AND IBN QUTAYBA
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Kawther Mahmoud Ali Obaid THE ANCIENT AND MODERN POSITION BETWEEN AL-JAHEZ AND IBN QUTAYBA, 365-382
THE ANCIENT AND MODERN POSITION BETWEEN AL-JAHEZ AND IBN QUTAYBA
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4162
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Kawkab S. Mohammed - & Gailan M. AlJubori THE APPLICABILITY OF HADDAD'S CONSECUTIVE INTERPRETING MODEL ON NOVICE INTERPRETING STUDENTS' PERFORMANCE: A CASE STUDY, 383-393
THE APPLICABILITY OF HADDAD'S CONSECUTIVE INTERPRETING MODEL ON NOVICE INTERPRETING STUDENTS' PERFORMANCE: A CASE STUDY
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Kawkab S. Mohammed - & Gailan M. AlJubori THE APPLICABILITY OF HADDAD'S CONSECUTIVE INTERPRETING MODEL ON NOVICE INTERPRETING STUDENTS' PERFORMANCE: A CASE STUDY, 383-393
THE APPLICABILITY OF HADDAD'S CONSECUTIVE INTERPRETING MODEL ON NOVICE INTERPRETING STUDENTS' PERFORMANCE: A CASE STUDY
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.123
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Fatima AbdulGhannyIdrees - Khalil Ismail Rijia & Hayder Mohammed Manati THE ROLE OF VERBAL ANDNON-VERBAL RHETORICAL IN CHARISMATIC LEADERSHIP: A CONTENT ANALYSIS OF THE FIRST LADY'S SPEECHES:MICHELLE OBAMA, 394-409
THE ROLE OF VERBAL ANDNON-VERBAL RHETORICAL IN CHARISMATIC LEADERSHIP: A CONTENT ANALYSIS OF THE FIRST LADY'S SPEECHES:MICHELLE OBAMA
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Fatima AbdulGhannyIdrees - Khalil Ismail Rijia & Hayder Mohammed Manati THE ROLE OF VERBAL ANDNON-VERBAL RHETORICAL IN CHARISMATIC LEADERSHIP: A CONTENT ANALYSIS OF THE FIRST LADY'S SPEECHES:MICHELLE OBAMA, 394-409
THE ROLE OF VERBAL ANDNON-VERBAL RHETORICAL IN CHARISMATIC LEADERSHIP: A CONTENT ANALYSIS OF THE FIRST LADY'S SPEECHES:MICHELLE OBAMA
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4137
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Shatha Naiyf Qaiwer A CORPUS-BASED DISCOURSE STUDY OF IDENTITY CONSTRUCTION IN POLITICAL DISCOURSE, 410-432
A CORPUS-BASED DISCOURSE STUDY OF IDENTITY CONSTRUCTION IN POLITICAL DISCOURSE
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Gailan Mahmoud Al-Jubori THE IMPACT OF TEACHING TURN-TAKING TECHNIQUE ON STUDENTS' PERFORMANCE IN CONSECUTIVE INTERPRETING: A CASE STUDY, 433-446
THE IMPACT OF TEACHING TURN-TAKING TECHNIQUE ON STUDENTS' PERFORMANCE IN CONSECUTIVE INTERPRETING: A CASE STUDY
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Gailan Mahmoud Al-Jubori THE IMPACT OF TEACHING TURN-TAKING TECHNIQUE ON STUDENTS' PERFORMANCE IN CONSECUTIVE INTERPRETING: A CASE STUDY, 433-446
THE IMPACT OF TEACHING TURN-TAKING TECHNIQUE ON STUDENTS' PERFORMANCE IN CONSECUTIVE INTERPRETING: A CASE STUDY
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4163
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hanaa Mohammed Abdul-Razzaq Al-Bayyati TEACHING ENGLISH LITERATURE THROUGH ACADEMIC ACTIVITIES: SPECIAL REFERENCE TO TEACHING POETRY, 447-465
TEACHING ENGLISH LITERATURE THROUGH ACADEMIC ACTIVITIES: SPECIAL REFERENCE TO TEACHING POETRY
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Hanaa Mohammed Abdul-Razzaq Al-Bayyati TEACHING ENGLISH LITERATURE THROUGH ACADEMIC ACTIVITIES: SPECIAL REFERENCE TO TEACHING POETRY, 447-465
TEACHING ENGLISH LITERATURE THROUGH ACADEMIC ACTIVITIES: SPECIAL REFERENCE TO TEACHING POETRY
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4164
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Iman Hameed Faraj Al – Awadi DICTOGLOSS AS AN EFFECTIVE METHOD IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING, 466-481
DICTOGLOSS AS AN EFFECTIVE METHOD IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Iman Hameed Faraj Al – Awadi DICTOGLOSS AS AN EFFECTIVE METHOD IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING, 466-481
DICTOGLOSS AS AN EFFECTIVE METHOD IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4165
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mustafa Mahdi Jubier ENGLISH CONSONANT PRONUNCIATION DIFFICULTIES OF ADULT EFL ARAB LEARNERS IN MALAYSIA, 482-496
ENGLISH CONSONANT PRONUNCIATION DIFFICULTIES OF ADULT EFL ARAB LEARNERS IN MALAYSIA
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mustafa Mahdi Jubier ENGLISH CONSONANT PRONUNCIATION DIFFICULTIES OF ADULT EFL ARAB LEARNERS IN MALAYSIA, 482-496
ENGLISH CONSONANT PRONUNCIATION DIFFICULTIES OF ADULT EFL ARAB LEARNERS IN MALAYSIA
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4073
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ghada Abdullah Mohammad VIOLENCE IN SYLVIA PLATH'S POEMS LADY LAZARUS AND DADDY, 497-510
VIOLENCE IN SYLVIA PLATH'S POEMS LADY LAZARUS AND DADDY
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Ghada Abdullah Mohammad VIOLENCE IN SYLVIA PLATH'S POEMS "LADY LAZARUS" AND "DADDY", 497-510
VIOLENCE IN SYLVIA PLATH'S POEMS "LADY LAZARUS" AND "DADDY"
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4166
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Jassim M. Jassim Al-Refi'i THE PROLETARIAN FATHER: AN IMAGE SCULPTED IN PHILIP LEVINE'S MEMORY IN SELECTED POEMS, 511-519
THE PROLETARIAN FATHER: AN IMAGE SCULPTED IN PHILIP LEVINE'S MEMORY IN SELECTED POEMS
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Shoaib Saeed Fahady - & Halah Farooq Mohammed COLLEGE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS LEARNING ENGLISH GRAMMAR, 520-530
COLLEGE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS LEARNING ENGLISH GRAMMAR
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Shoaib Saeed Fahady - & Halah Farooq Mohammed COLLEGE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS LEARNING ENGLISH GRAMMAR, 520-530
COLLEGE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS LEARNING ENGLISH GRAMMAR
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4168
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Alaa Ahmed Abdullah - & Maha Bakir Mohammed SEXISM IN WILDE’S “THE PICTURE OF DORIAN GRAY”: LINGUISTIC ANALYSIS, 531-538
SEXISM IN WILDE’S “THE PICTURE OF DORIAN GRAY”: LINGUISTIC ANALYSIS
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Alaa Ahmed Abdullah - & Maha Bakir Mohammed SEXISM IN WILDE’S “THE PICTURE OF DORIAN GRAY”: LINGUISTIC ANALYSIS, 531-538
SEXISM IN WILDE’S “THE PICTURE OF DORIAN GRAY”: LINGUISTIC ANALYSIS
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4169
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Mohammed Jaafar Al Ardhi MODERATION OF THE INTERPRETATION OF THE QURANIC VERSES CUT IN THE THOUGHT OF ABU MANSUR AL-MATRIDI, DIED IN 333 AH, 539-550
MODERATION OF THE INTERPRETATION OF THE QURANIC VERSES CUT IN THE THOUGHT OF ABU MANSUR AL-MATRIDI, DIED IN 333 AH
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Nouria Laribi - & Bouazouni Ali POSITIVE PSYCHOLOGY AND ITS RELATION TO THE QUALITY OF MENTAL LIFE IN MOTHERS OF CHILDREN AUTISTIC, 551-566
POSITIVE PSYCHOLOGY AND ITS RELATION TO THE QUALITY OF MENTAL LIFE IN MOTHERS OF CHILDREN AUTISTIC
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Nouria Laribi - & Bouazouni Ali POSITIVE PSYCHOLOGY AND ITS RELATION TO THE QUALITY OF MENTAL LIFE IN MOTHERS OF CHILDREN AUTISTIC, 551-566
POSITIVE PSYCHOLOGY AND ITS RELATION TO THE QUALITY OF MENTAL LIFE IN MOTHERS OF CHILDREN AUTISTIC
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4171
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Raihan I. Al-Maseid ABSENT MANIFESTATIONS AND PATTERNS OF COVERT IN ZUHAIR IBN ABI SULMA’S ELEGY TO HARAM IBN SINAN, 567-581
ABSENT MANIFESTATIONS AND PATTERNS OF COVERT IN ZUHAIR IBN ABI SULMA’S ELEGY TO HARAM IBN SINAN
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Raihan I. Al-Maseid ABSENT MANIFESTATIONS AND PATTERNS OF COVERT IN ZUHAIR IBN ABI SULMA’S ELEGY TO HARAM IBN SINAN, 567-581
ABSENT MANIFESTATIONS AND PATTERNS OF COVERT IN ZUHAIR IBN ABI SULMA’S ELEGY TO HARAM IBN SINAN
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.417
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Aktan Müge YILMAZ BEDEN FOLKLORU BAĞLAMINDA KUTSAL ZİYARET GELENEĞİ, 582-594
THE TRADITION OF SACRED VISITATION IN THE CONTEXT OF BODYLORE
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Aktan Müge YILMAZ BEDEN FOLKLORU BAĞLAMINDA KUTSAL ZİYARET GELENEĞİ, 582-594
THE TRADITION OF SACRED VISITATION IN THE CONTEXT OF BODYLORE
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4151
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Derya Tuzcu Eken 21. YÜZYIL BECERİSİ OLARAK KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMSEL EDİNÇ VE YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDAKİ YERİ, 595-610
INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A 21ST CENTURY SKILL AND ITS PRESENCE IN THE EFL TEXTBOOKS
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Derya Tuzcu Eken 21. YÜZYIL BECERİSİ OLARAK KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMSEL EDİNÇ VE YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDAKİ YERİ, 595-610
INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A 21ST CENTURY SKILL AND ITS PRESENCE IN THE EFL TEXTBOOKS
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4150
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Bouharati Soulaf MECHANISMS OF COHERENCE OF THE QUR'ANİC TEXT AT THE DELIBERATIVE LEVEL SURAH TAHA, 611-630
MECHANISMS OF COHERENCE OF THE QUR'ANİC TEXT AT THE DELIBERATIVE LEVEL SURAH TAHA
DOI :
Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

Bouharati Soulaf MECHANISMS OF COHERENCE OF THE QUR'ANİC TEXT AT THE DELIBERATIVE LEVEL "SURAH TAHA", 611-630
MECHANISMS OF COHERENCE OF THE QUR'ANİC TEXT AT THE DELIBERATIVE LEVEL "SURAH TAHA"
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.74
Özet | Abstract | Tam Metin


Interrnational Journal of Language Academy
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.