E-ISSN:2342-0251
32x32

Sedat EROL - Mustafa KAYA Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Türkçe Dil Bilgisine Yönelik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, 390-401
THE INVESTIGATION OF THE PERCEPTION OF TURKISH LEARNERS AS A FOREIGN LANGUAGE REGARDING TURKISH GRAMMAR WITH REFERENCE TO SEVERAL VARIABLES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43531
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Sedat EROL - & İlhan ERDEM TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEŞTİREL OKUMAYA YÖNELİK ALGILARI, 236-249
PERCEPTIONS OF TURKISH TEACHER CANDIDATES ABOUT CRITICAL READING
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3571
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.