E-ISSN:2342-0251
32x32

Gülsün KOÇER - Gülsün KOÇER Muvaffak Sami Onat’ın Konya Basınında Yer Alan Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma, 221-239
A RESEARCH ON MUVAFFAK SAMI ONAT’S WORKS IN KONYA PRESS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.42726
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mustafa ÖZCAN - & Gülsün KOÇER YENİ HARFLERİN KABUL SÜRECİNDE KONYA’DA YAPILAN EĞİTİM FAALİYETLERİ, 664-683
EDUCATION PROJECTS IN KONYA IN THE RECEPTION OF THE NEW LETTERS
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3997
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mustafa ÖZCAN - & Gülsün KOÇER KONYA HALKEVİ’NİN DÜZENLEDİĞİ EĞİTİM FAALİYETLERİ, YARIŞMALAR, MÜNAZARALAR VE PAZAR KONUŞMALARINA DAİR BİR ARAŞTIRMA, 177-197
A RESEARCH ON EDUCATION ACTIVITIES, COMPETITIONS, DISCUSSION AND SUNDAY SPEECHES THAT KONYA FOLK HOUSE WAS ORGANIZED
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3904
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.