E-ISSN:2342-0251
32x32

Muhammed Eyyüp SALLABAŞ - Fatma Zeynep EMİN AVCI Temel Seviyede Seçmeli Ders Olarak Türkçe Öğrenen Tunuslu Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 248-266
PROBLEMS ENCOUNTERED BY TUNISIAN STUDENTS LEARNING TURKISH AS AN ELECTIVE COURSE AND SOLUTION RECOMMENDATIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43164
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Muhammed Eyyüp SALLABAŞ - & Suna ÖZCAN NORMAL VE ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA STRATEJİLERİ ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİ İLE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 328-352
A STUDY ON NORMAL AND GIFTED STUDENTS' READING STRATEGIES METACOGNITIVE READING AWARENESS AND READING COMPREHENSION SKILLS
DOI : http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3990
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.