E-ISSN:2342-0251
32x32

Cemil ŞAHİN TÜRK DİL KURUMU (TDK) TARAFINDAN TÜRETİLEN VE ÖNERİLEN “YABANCI KELİMELERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR”IN LİSE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN BİLİNME DÜZEYİ, 108-122
KNOWLEDGE LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS ON “EQUIVALENTS FOR FOREIGN WORDS” PRODUCED BY TURKISH LANGUAGE ASSOSIATION (TDK)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.42139
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Cemil ŞAHİN - Fahri TEMİZYÜREK ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, 132-148
THE RELATİONSHİP BETWEEN SECONDARY SCHOOL STUDENTS' LİSTENİNG COMPREHENSİON LEVELS AND THEİR ACADEMİC ACHİEVEMENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijla.29171
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


International Journal of Language Academy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.