Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN HEDEF DİLE YÖNELİK KAYGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu araştırmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ortaöğretim öğrencilerinin hedef dile yönelik kaygılarını bazı değişkenler açısından değerlendirmektir. Çalışmada Horwitz, Horwitz and Cope (1986) tarafından geliştirilen ve Horwitz (1986) tarafından geçerlik ve güvenirlik yapılan YDTÖ – Yabancı Dil Tutum Ölçeği (FLCAS - Foreign Language Classroom Anxiety Scale) kullanılmıştır. Gülsün, ölçeği Türkçeye çevirerek Türkçe versiyonunu oluşturmuştur. Ölçeğin Alpha güvenirlik katsayısı .97 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan katılımcılar Türkiye – Kayseri’de bulunan Uluslar arası Germirli İmam Hatip Lisesi’ne 27 farklı ülkeden gelen ve geldikleri ilk dönem Türkçe öğrenen orta öğretim öğrencileridir. Katılımcılar. Katılımcılardan elde edilen verilerin analizinde ortalama, standart sapma, Tukey ve t-testi kullanılmıştır. Aynı zamanda dönem sonunda öğrencilerin Türkçe dersi başarı ortalamaları incelenerek başarı da durumları da değerlendirilmiştir. Bu çerçevede baz alınan ölçüt aralıkları 0-44 aralığı ‘başarısız’; 45-100 aralığı ‘başarılı’ olarak kabul edilmiştir. Buna göre, 0-54 (1), 55-69 arası (2), 70-84 arası (3), ve 85-100 arası (4) olarak kaydedilmiştir. Kaydedilen veriler ‘düşük’, ‘orta’, ‘iyi’, ve ‘çok iyi’ olarak tanımlanmıştır. Çalışmaya katılan 314 öğrenciden 25 öğrenci düşük başarı, 82 öğrenci orta düzeyde başarı, 207 öğrenci ise iyi ve çok iyi düzeyde başarı göstermiştir. Yüksek başarı düzeyindeki öğrenci sayısı düşük başarı düzeyindeki öğrenci sayısından fazladır. Bu çalışma Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ortaöğretim öğrencilerinin kaygı durumlarının Türkçe dersindeki sınıf seviyesi ve başarı durumları açısından farklılık olmadığını; fakat Türkçe öğrenme amaçları ve milliyetleri ile farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Keywords
Dil öğrenme, lise öğrencileri, bir yabancı dil olarak Türkçe öğrenme, yabancı dil kaygısı, öğrenci başarısı.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri