Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE LİSE EĞİTİMİ BAĞLAMINDA YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE EĞİTİMİNDE ELEŞTİREL OKUMA
Bu çalışma, söylemin sosyal bir süreç olduğunu ve doğası gereği ideolojik olduğunu ileri süren eleştirel söylem analizi, eleştirel okur yazarlık ve eleştirel dil farkındalığı alanlarında yapılan çalışmaları temel alarak yapılmıştır. Sorgulanmadığı taktirde söylem sosyal gerçeklik tarafından şekillenecek ve sosyal gerçekliği şekillendirecektir. Bu nedenle, dilin sosyal boyutu okur yazarlık ve ikinci/ yabancı dil eğitiminde göz ardı edilmemelidir. Yapılmış olan çalışmalar eleştirel dil farkındalığı yaratmanın, kişilerin kimlikleri ve inanç sistemleri ile yakın bağlantısı olduğunu ve bu nedenle sıklıkla öğrenciler tarafından direnç ile karşılandığını göstermektedir. Eleştirel dil farklındalığının temel ilkelerini paylaşan bu çalışmada, Türkiye’de lise bağlamında, özellikle öğrencilerin yazılı metinlere yaklaşımı ve derse öğrencilerden gelecek olası bir direnç odağında, eleştirel okuma dersinin etkilerine bakılmıştır. Bu çalışmada eylem araştırması kullanılmıştır. Anket, röportaj ve öğrencilerin eleştirel okuma dersleri başlamadan ve bittikten sonra aynı metni okumalarıyla yapılmış olan tekrarlanan okuma etkinliği ile veri toplanmıştır. Bulgular öğrencilerde okumanın sosyal bir süreç olduğuna ve yazılı metinlerdeki sözcük-dilbilgisi yapılarının seçimlerinin etkisine dair farkındalığın arttığını göstermektedir. Buna ek olarak bulgular öğrencilerin okuma dersleri için motivasyonlarında artış ve aynı zamanda eleştirel okuma dersine merkezi bir sınav nedeniyle direnç olduğunu göstermektedir.

Keywords
Eleştirel okuma, eleştirel söylem analizi, yabancı dil eğitimi, motivasyon.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri