Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAOKUL 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN METİNLERİN METİNSELLİK ÖLÇÜTLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Türkçe ders kitapları, öğretmenlere yardımcı en önemli araç gereçlerin başında gelir. Öğrencinin yaş ve bilgi düzeyine uygun bilişsel ve duyuşsal becerilerle donatılmış, nitelikli metinlerden oluşan ve Türkçe öğretim programındaki kazanımlar doğrultusunda hazırlanan kitaplar sayesinde öğrenciler, dil bilinci ve yeterliliğinin yanı sıra anlama ve anlatma kapasitelerini geliştirirler. Türkçe derslerinde en yaygın kullanılan materyallerin ders kitapları olduğu düşünüldüğünde bu kitaplarda yer alan metinlerin niteliği daha da önem kazanmaktadır. Bu nedenle kitaplarda yer verilen metinlerin oluşturulmasında metinleri inceleyen bilim alanlarının verilerinden yeterli ölçüde yararlanmak gereklidir. Metinleri inceleyen bu bilim alanlarının başında metindilbilim gelmektedir. Metindilbilimin inceleme konusunu, sadece metin içindeki tümceler değil, metnin tümü oluşturur. Ayrıca söz konusu metni oluşturan ögeler arasındaki ilişkiler, bağlar, metnin bütün olarak yapısı ve işlevi de metindilbilimin konuları arasındadır. Türkçe 6. sınıf ders kitabında yer alan öğretici metinler, kurgusal metinler ve şiirlerin metinsellik ölçütlerine uygunluğunu değerlendirmek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışmada 6. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan metinlerin, metinsellik ölçütleriyle uyumluluğu İşeri’nin (2010) belirlediği metinsellik ölçütleri ölçeğine göre incelenmiştir. İnceleme sonucunda 6.sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin, metinsellik ölçütleri dikkate alınarak oluşturulmadıkları veya seçilmedikleri görülmüştür.
abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts


Keywords
Türkçe eğitimi, Türkçe ders kitapları, metinsellik ölçütleri.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri