Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKÇEDE GÖRÜNÜŞ: OKUL ÖNCESİ HİKÂYE KİTAPLARINDA EYLEM TÜRLERİ, ÜYE YAPI, BİÇİMBİRİM VE BELİRTEÇ ETKİLEŞİMİ
Anadili edinimi sürecinde, edinim kuramları, dilsel girdinin çocuğa zaman ve görünüş ulamlarını yetkin kullanabilme yetisi sağladığını ortaya koymuştur. Bu çalışmanın amacı, özellikle dil ediniminin hızla tamamlandığının bilindiği erken çocukluk ve okul öncesi dönemde, yazılı girdi kaynağı olarak önem taşıyan hikâye kitaplarındaki görünüş olgularının görünümlerini betimlemektir. Çalışmanın amacı doğrultusunda, bu dönemdeki çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak seçilen altı hikâye kitabındaki eylemlerle küçük çaplı bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu eylemlerin hal türleri, üye yapıları, biçimbirimleri ve belirteç kullanımları betimlenmiştir. Ayrıca, bu yapıların birbirleriyle olan etkileşimleri kullanım sıklıklarıyla ortaya konulmuştur. Yöntem açısından Smith (1991)’in Görünüş Kuramı sınıflaması temel alınarak, verilerin nitel ve nicel çözümlemeleri yapılmıştır. Nitel çözümleme için eylemlerin sözcüksel görünüşleri Excel programında ulamlandırılmış, üye yapı-biçimbirim ve eylem-belirteç kullanımları belirlenmiştir. Nicel çözümleme ise elde edilen nitel verilerin veritabanındaki dağılımı ve kullanım sıklığı belirlenerek yapılmıştır. Sonuçlar, hikâye kitaplarında kullanılan 242 eylemin önemli bölümünü bitirme ve durum eylemlerinin oluşturduğunu göstermektedir. Bitirme eylemleri, hikâye metninin özelliklerine uygun olarak, en sık bitmişlik/geçmiş gösteren -DI ve –mIş biçimbirimleriyle kullanılmıştır. Bu sonuç Görünüş Kuramını da destekler niteliktedir. Eylemlerin çoğunlukla yalın durumdaki ad öbekleri ile ilişkilendirildiği ve zaman odaklı belirteçlerin tüm eylem türleriyle en sık kullanılan belirteç türü olduğu bu çalışmanın diğer önemli bulgularındandır.

Keywords
Görünüş, dilbilgisel görünüş, sözlüksel/sözcüksel görünüş, anadili edinimi

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri