Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE AKADEMİK YAZMA VE ÖNEMİ
Bir bilim dalında uzmanlaşmanın göstergeleri arasında bilimsel yayınlar önemli bir yer tutar. Bu yayınların öncelikle akademik yazma ilkelerine uygun olarak hazırlanması ve yayımlanması gerekir. Akademik yazmayla ilgili bilgi ve beceriler ise genellikle lisansüstü eğitim döneminde geliştirilir. Son yıllarda lisansüstü öğrenim gören bireylerin sayısında gözlenen artış, akademik yazmayı günden güne daha fazla kişiyi ilgilendiren bir konu hâline getirmektedir. Lisansüstü öğrenim görenlerin büyük bir kısmı gençlerden oluşmakta ve akademik yazma bu açıdan bakıldığında gençliğe ana dili eğitiminin çalışma alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Akademik yazmanın ana dili eğitimi alanlarından biri olarak ele alınmasıyla akademik yazma becerisi; akademik yazmanın süreçleri, metin ve anlatım özellikleri gündeme gelir ve yazma eğitimi kapsamında gerçekleştirilecek iş ve işlemler ön plana çıkar. Lisansüstü öğrenim gören gençler, tez önerilerini, tezlerini; bildiri ve makalelerini hazırlarken akademik yazma açısından birbirinden farklı birçok nedenden kaynaklanan sorunlarla karşılaşmaktadır. Gençlerin akademik yazma konusunda yaşadıkları sorunlardan biri de akademik yazmayı ana hatlarıyla ortaya koyan, akademik üslup ve şeklin belirgin özelliklerini açıklayan Türkçe yayınların azlığıdır. Bu çalışmada lisansüstü eğitim almakta olan genç araştırmacıların akademik yazmayla ilgili bilgilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda akademik yazmanın temel özellikleri ve farklı boyutları açıklanmış, araştırmacılar tarafından genel kabul gören birtakım ifade örneklerine yer verilmiştir.

Keywords
Gençlik, akademik yazma kuralları, etik.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri