Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN YAZMA ÖĞRENME ALANINA İLİŞKİN ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YETERLİKLERİ
Bu çalışmanın amacı yazma becerilerinin öğretimi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde işlevsel olarak kullanılabilecek stratejilerin kullanım sıklığını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 43 maddeden oluşan 5’li likert tipi bir ölçek geliştirilmiş; MEB’in hizmet bölgesi sınıflaması esas alınarak 1. hizmet bölgesinden Muğla ilinde, 2. hizmet bölgesinden Malatya ilinde, 3. hizmet bölgesinden Kars ilinde toplam 426 öğretmene uygulanmış, var olan durum kendi koşulları içinde betimsel taramalar yoluyla saptanmıştır. Araştırmanın sonuçları, öğretmenlerin önemli bir oranının öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmeye dönük süreç ve ürün temelli çalışmaların hazırlık, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında (özellikle de öğrencileri, yazılarının hangi ölçütler doğrultusunda değerlendirileceği konusunda bilgilendirme, öğrencilerin yazılarını belirlenen değerlendirme ölçütlerine göre gözden geçirmelerini sağlama, öğrencilerin yazılarının, belirlenen değerlendirme ölçütlerine göre sınıf arkadaşları tarafından incelenmesini sağlama, ölçme ve değerlendirmede kullanacağı yöntem ve teknikleri belirleme, öğrencilerin kendi yazılarını oluşturulan kontrol listesine göre değerlendirmelerini sağlama, yazma amaçları ile ölçme ve değerlendirme ölçütleri arasında ilişki kurma, ölçme ve değerlendirmelerin güvenirliğini sınamak için belirli bir süre sonra yeniden değerlendirme yapma, yazıyı bütün yönleriyle (amaç, tür, içerik, hedef kitle, düzen, yazım, noktalama vb.) ele alan bir kontrol listesi oluşturma, ölçme ve değerlendirme ölçütlerini belirleme, ölçme ve değerlendirmede kullanılacak ölçütlerle ilgili olarak uzman görüşlerine başvurma aşamalarında) yeterli donanıma sahip olmadıklarını ortaya koymuştur.

Keywords
Yazma becerisi, ölçme ve değerlendirme, yeterlik.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri