Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


2006 TÜRKÇE DERSİ (6, 7, 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA YER ALAN YAZMA KAZANIMLARININ YARATICI YAZMAYA UYGUNLUĞU
Bu araştırmanın amacı, Türkçe Dersi (6-8. sınıflar) Öğretim Programı’nda yer alan yazma kazanımlarının yaratıcı yazmaya uygunluğunun incelenmesidir. Çalışmada veriler belgesel tarama yöntemiyle elde edilmiş, ayrıca uzman görüşüne başvurulmuştur. Verilerin analizi ise betimsel doküman incelemesiyle yapılmıştır. Programdaki 42 yazma kazanımından yaratıcı yazmaya uygun olanlar uzman görüşü doğrultusunda belirlenmiştir. Buna göre sadece on tanesinin yaratıcı yazmaya uygun olduğu sonucuna varılmış ve çalışmada bu kazanımlar birer birer ele alınarak yaratıcı yazmaya uygunlukları üzerinde durulmuştur. Programdaki 42 yazma kazanımından yaratıcı yazmaya uygun olduğu belirlenenler şunlardır: Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır, yazısında sebep-sonuç ilişkileri kurar, yazısında amaç-sonuç ilişkileri kurar, yazısını bir ana fikir etrafında planlar, yazısının ana fikrini yardımcı fikirlerle destekler, yazdığı metni görsel materyallerle destekler, olay yazıları yazar, düşünce yazıları yazar, şiir yazar, duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini yazarak ifade eder. Araştırmada programda yer alan yazma kazanımlarından yaratıcı yazmaya uygun olanların, oran olarak düşük düzeyde kaldığı sonucuna varılmıştır.

Keywords
Yaratıcılık, yaratıcı düşünme, yazma, yaratıcı yazma, yazma kazanımları.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri