Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARININ SÖZLÜ ANLATIM ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YARATTIĞI ÖZFARKINDALIK ÜZERİNE ÇÖZÜMLEMELER
abortion clinics in ny read anti abortion facts

Bu araştırma, eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının sözlü anlatıma yönelik becerilerinin geliştirilmesinde mikro öğretim uygulamalarının yarattığı öz farkındalıkların nitel açıdan değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın problem cümlesini “Mikro öğretim uygulamalarının sözlü anlatım etkinliklerinde yarattığı öz farkındalıkların niteliksel görünümü nasıldır?” sorusu oluşturmaktadır. Bu çalışma nitel araştırmaya bağlı olarak içerik analizi yöntemiyle yapılmıştır. Araştırmanın deseni ise durum saptaması olarak belirlenmiştir. Çalışma grubunu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesinin Bilgisayar ve Matematik Bölümlerinde okuyan birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma 27’si Matematik, 23’ü Bilgisayar Bölümü öğrencisi olmak üzere toplam 50 katılımcıyla sınırlı tutulmuştur. Uygulama sürecinin başında katılımcılara üç hafta süreyle öz değerlendirme hakkında eğitim verilmiştir. Çalışma hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra hazırlıklı konuşma çerçevesinde her katılımcıya 10 dakika süre verilmiş ve her katılımcının bu süre içerisinde hazırlıklı konuşma yapması istenmiştir. Uygulama, derse katılan öğretim elemanı tarafından video ile kayıt altına alınmıştır. Bu kayıtlar sunumun hemen sonrasında sınıfa izletilmiştir. Sunumlara ilişkin görüşlerini A4 kâğıdına yazmaları istenmiştir. 10 haftalık süre boyunca sadece sunumu yapan kişilerden toplanan yazılı veriler, 2 araştırmacı tarafından içerik çözümlemesi yapılarak konuşma ilkeleri, sesletim ve beden dili bağlamında kodlanmış, daha sonra belli başlıklar altında kategorize edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğrencilerin nicelik açısından bilginin yeterliliğine; nitelik açısından bilginin doğruluğuna; bağıntı açısından konunun bütünlüğüne; sesletim açısından vurgu ve tonlamaya; beden dili açısından jest ve mimiklere, göz temasına ve beden hareketlerine; diğer açıdan ise heyecan durumuna, yeterli hazırlık yapıp yapmadıklarına ve kaygıya ilişkin daha çok farkındalık sahibi oldukları ve bu konulara daha çok önem verdikleri dikkat çekmektedir.

Keywords
Mikro öğretim, öz farkındalık, konuşma eğitimi, öğretmen yetiştirme.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri