Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİR ERKEN İNGİLİZ DİLİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA METODUNUN ANATOMİSİ: TEORİDE VE PRATİKTE KAYNAKLAR VE PARALELLER
Amerikan İç Savaşından sonra, Amerikalı eğitim reformcuları ülkenin yükseköğretim kurumlarını dönüştürme işine koyuldular. Bu amaçla o dönemki Alman üniversitesi modelinden yoğun alarak ödünç almanın yanı sıra öğretim ve araştırmanın farklı akademik bölümlere ayrılması gibi bazı önemli yenilikler de sundular. İngiliz Dili bölümleri Amerikan üniversitelerinde ilk olarak 1870ler ve 1880lerde kuruldu. Bu bölümlerin teşkilatlanmasında yeni nesil üniversite rektörleri, ileri dil ve edebiyat çalışmaları yapmak için Almanya’ya gitmiş olan genç Amerikalılara başvurdu. Alman filoloji teorisi ve metodunda öğrenim görmüş olan bu araştırmacılar da bölümlerindeki öğretim ve araştırmaları filoloji çizgisinde düzenlediler. Yeni yüzyılın başında ise İngiliz Dili bölümleri, yönlerini ilk odak noktaları olan Alman linguistik filolojisinden Alman kültürel filolojisinin daha geniş perspektifine çevirdiler. Bu makale, kültürel filolojinin teori ve metotlarını kısaca inceleyecek ve daha sonra kültürel filolojinin temel hermenötik metotlarından biri olan kaynak ve paralellerin incelenmesinin gerçek araştırmalarda nasıl kullanıldığını tartışacaktır. 20. yüzyılın ilk yirmi yılı boyunca bu hermenötik; farklı tür araştırmaları başlatmaya ve doğrulamaya hizmet etmiş ve üniversite öğrencileri ve halka hitap eden dergi makaleleri, akademik monograf ve akademik edisyonlarda da görüldüğü gibi İngiliz Dili bölümleri araştırmalarının belki de en yaygın şekliydi.

Keywords
Modern Amerikan Üniversitesi; İngiliz Dili bölümleri; filoloji; kaynaklar ve paraleller.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri