Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI
abortion clinics in ny read anti abortion facts

Kültür, bir grubu, kurumu ya da toplumu karakterize eden değerler, tutumlar, hedefler ve uygulamalar bütünüdür. Kültür ve dil arasındaki ilişki uzun zamandır araştırmacıların ilgi alanı içerisinde bulunmuştur ve kültür-dil ilişkisine yönelik temel kanı ikisinin iç içe geçmiş olması ve birbirlerinden ayrı düşünülememesidir. Bu alana yönelik ilgi başarılı iletişiminde hedef kültürün taşıdığı önemin bilincinde olunmasında yatmaktadır. Anadili İngilizce olanlar için içerisinde doğdukları kültüre adapte olmaları zor değildir. Türkiye bağlamında ise hedef kültürü öğrenme adına öğrencilerin çok fazla fırsatı yoktur ve dil öğrenimi esnasında hedef kültürü öğrenme göz ardı edilmektedir. Ders kitapları ve medya hedef kültürü öğrenmeye hizmet eden temel kaynaklar arasındadır; bu yüzden, İngilizce öğretmenleri olarak, müfredatta yer alsın ya da almasın, hedef kültürü öğretmek amacıyla girişimlerde bulunmalıyız. Dolayısıyla, bu çalışma, üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin hedef kültüre yönelik bilinç düzeylerini üst düzeye taşımayı, böylelikle, hem İngilizce yeterlilik seviyelerini arttırmayı hem de öğrencilerde küresel barış ve birliktelik anlayışını oluşturmayı hedeflemektedir. Bu çalışma, 25 hazırlık sınıfı öğrencisiyle durum çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Gözlem ve yarı-yapılandırılmış görüşme veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, kültür öğreniminin dil öğrenimine entegre edilmesinin, öğrencilerde hedef kültür öğreniminin dil öğrenme sürecine olan olumlu etkisine yönelik bilinçlenmeye yol açtığını göstermiştir.

Keywords
Dil öğrenimi, kültür öğretimi, hedef kültür, hedef dil, kültürel bilinci arttırma

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri