Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KOMÜNİST MANİFESTO’NUN YENİDEN ÇEVİRİSİ IŞIĞINDA YENİDEN ÇEVİRİNİN KURAMSAL VE PRATİK GEREKÇELERİ
Bir metnin her bir yeni çevirisinin bir öncekinden kaçınılmaz olarak farklı olacağı kesindir. Hiçbir metnin çevirisinin bir öncekiyle aynı yorum, aynı amaç ve aynı okur kitlesi için gerçekleşmesi gerek yorum, gerek amaç, gerek sosyal ve tarihsel açıdan mümkün değildir. Bir metnin yeniden çevirisinde öncelikle çevirmenin yorumu açısından farklı bir anlama ve yorum sürecinin işletilmesinin yanında ilgili metnin belli bir dönemde toplumsal gelişmelerden kaynaklanan koşullardan doğan gereksinimler sonucunda yeniden çevrilmesi, çevirinin doğal bir olgusudur. Bazen yeni koşullar için yeni metinler yazmak yerine eski metinlerin yeni durumlara cevap verdiği görülmekte ve çevirmenler kaynak metinlere ya da özgün metinleri adeta o günün koşulları için yeniden yazmaktadırlar. Böylece çeviri metin tarihsel bir metin olmaktan çok o günün koşullarında çevirmenin kaynak metinden yola çıkarak canlı bir metin ürettiği süreç olarak gerçekleşebilir. Günümüz dünyasındaki yeni politik ve ekonomik gelişmeler uluslar ve toplumlar arasındaki politik ve ekonomik mücadeleler bir toplum içerisine var olan sosyal adaletsizlikler, ekonomik güç kavgaları toplumsal gerilimler komünist manifestonun yazıldığı günlerdeki sosyal gerilimlere benzer bir ortamı yeniden yaşattığı için bugünün dünyasında somut bir eleştiri metni yazmak kadar tarih boyunca tekrarlanan bu mücadelelerin bugün yeniden canlanması anlamına gelmektedir. Çeviri, kaynak metnin bir sonucu değil, kaynak metnin bugünün dünyasıyla yorumlanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Komünist Manifestoyu yeniden çevirmedeki çeviri amacı, daha önce defalarca çevrilmiş olan metnin, iyi ya da kötü çevrilmiş olmasından kaynaklanmamaktadır. Komünist Manifesto için yeniden çevrilme süreci, metnin bugünün koşullarında yeniden yorumlanması anlamına gelmektedir.
abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts


Keywords
Yeniden çeviri, yorum, sosyal koşullar, Komünist Parti Manifestosu.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri