Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FRANSIZCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ YABANCI DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANIMI
abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts

Bu araştırmanın amacı Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören Fransızca öğretmen adaylarının en çok ve en az kullandıkları yabancı dil öğrenme stratejilerini belirlemek ve strateji kullanımının cinsiyete ve sınıf düzeyine göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya çıkarmaktır. Veri toplama aracı olarak Oxford (1990) tarafından geliştirilen dil öğrenme stratejileri envanterinin Türkçe formu kullanılmıştır. Toplam 106 katılımcının dil öğrenme stratejilerini kullanma düzeyini belirlemek için yüzde-frekans analizi, cinsiyet ve öğrenme stratejileri kullanımı arasındaki ilişkiyi belirlemek için t-testi ve sınıf düzeyi ile öğrenme stratejileri kullanımı arasındaki ilişkiyi belirlemek için ise Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Verilere göre, katılımcıların sınıf düzeylerine göre dil öğrenme stratejisi puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Hazırlık sınıfı öğrencileri ile 1.sınıf öğrencileri ve 1. sınıf ile 2. sınıf öğrencileri arasında dil öğrenme stratejileri kullanımı açısından anlamlı farklılık olduğu görülmüştür Sonuçlar katılımcıların bellek, bilişsel ve duygusal stratejileri, orta düzeyde kullandıklarını ortaya çıkarmıştır. Katılımcıların strateji kullanımı ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Fransızca öğretmen adaylarına, öğrenime başladıkları ilk yıldan itibaren dil öğrenme stratejilerini etkili ve doğru biçimde kullanmayı öğretmenin gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışmanın ikinci aşaması olarak, öğretmen adaylarına dil öğrenme stratejileri konusunda düzenli şekilde eğitim verilmesi ve bu eğitimin başarı ve güdülenme üzerindeki etkisinin araştırılması önerilmiştir.

Keywords
Dil öğrenme stratejileri, bilişsel öğrenme kuramı, etkili dil öğrenme, Fransızca yabancı dil öğretimi.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri