Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK MODERNLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK POST MODERN ROMANINDA ÇOCUK
Bu çalışmanın amacı, Türk modernleşmesi bağlamında Türk postmodern romanda çocuğun hangi kavramlar çerçevesinde ele alındığını göstermektir. Türk romanı, 1980’li yıllara kadar genel olarak toplum temelli yazma eğilimi göstermiştir. Türk romanın temel hedefi toplumu ideolojik çerçevede bilgilendirmek olmuştur ve çocuk olgusu da bu çerçevede ele alınmıştır. 1980 sonrası Türk romanı yeni bir döneme girmiştir. Toplumdan bireyselliğe doğru bir geçiş yaşanmıştır ve 1980 öncesi ideolojiye bir eleştiri olarak ortaya çıkmıştır. Toplumdan bireyselliğe doğru bir geçiş yaşanmıştır ve 1980 öncesi ideolojiye bir eleştiri olarak ortaya çıkmıştır. Batı’da Postmodern roman çok daha önce yazılmasına rağmen, Türkiye toplumunda postmodern roman anlayışı çok geç ortaya çıkmıştır. Çocuk konusu da Türk Postmodern romanlarında ön plana çıkmıştır ve çocuğun bireyselliği Türk romanında vurgulanmıştır. Postmodern roman öncesi dönemde çocuk kavramı daha çok ideoloji çerçevesi ve toplum temelli ele alınırken, Postmodern roman ile birlikte çocuğun bağımsız bir varlık olarak ortaya çıktığı görünmektedir. Postmodern roman yazarlar çocuğa eleştirel yaklaşarak çocuğun kimliğini yeni bir bakış açısıyla ele almaya çalışmıştır. Çocuğun ideolojik olarak toplum tarafından bastırılması bu dönemde parçalı bir şekilde incelenmiştir ve çocuk ile ilgili yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Romanlardaki çocuk öğeleri incelenmiş ve Postmodern roman türünün çocuğa bakışı Türk modernleşmesi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışma, Türk Postmodern romanların, önceki dönemlerle kıyaslandığında, çocuğun bireyselliğine vurgu yaptığını ve çocuğu özerk bir varlık olarak ortaya çıkarma girişimi olduğunu tespit etmiştir.

Keywords
Türk modernleşmesi, postmodern roman, çocuk

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri