Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANABİLME YETERLİLİKLERİ
Son yıllarda teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişmeler, eğitim alanına da çeşitli yenilikler getirmiştir. Özellikle farklı ilgi, istek ve ihtiyaçları olan öğrencilerin derse dikkatlerini çekmek, daha etkili ve daha verimli bir eğitim-öğretim faaliyeti gerçekleştirebilmek için öğretmenlerin eğitim teknolojilerini derslerinde kullanabilmeleri gerekmektedir. Bu amaçla bu araştırmada ortaokul Türkçe öğretmenlerinin eğitim teknolojilerini kullanım durumlarıyla ilgili yeterlilikleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Antalya il merkezinde yer alan ortaokullarda görevli Türkçe öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Antalya ili Muratpaşa ve Konyaaltı İlçelerinde yer alan 38 ortaokulda görev yapan toplam 126 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, İşman (2002) tarafından ABD’de Ohio Üniversitesi Toplumsal Öğrenme Projesinden alınarak Türk Eğitim sistemine uyarlanan Eğitim Teknolojileri Anketi kullanılmıştır. Bu ankete ait geçerlik ve güvenirlik çalışmaları İşman (2002) tarafından yapılmış olup, anketin geçerlik ve güvenirliği sağlanmıştır. Araştırma bulgularına göre; Türkçe öğretmenlerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrenmeleri güdüleyen ve artıran eğitim teknolojilerini eğitim öğretim ortamlarında yeteri kadar kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca Türkçe öğretmenlerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinde eğitim teknolojilerini kullanımlarında cinsiyete, yaşa, mesleki kıdeme, eğitim durumları ve sınıflarındaki öğrenci sayılarına göre aralarında genel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Sadece öğrenme öğretme yöntemlerinden düz anlatım, örnek olay ve pekiştireci bayan öğretmenler erkek öğretmenlere göre daha sık kullanmakta olup bu değişkenler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Ayrıca kuramsal boyut kısmında cinsiyet ile bilişsel yaklaşım değişkenleri incelendiğinde bayan öğretmenlerin bilişsel yaklaşımı derslerde istatiksel olarak anlamlı bir şekilde daha sık kullandıkları belirlenmiştir.

Keywords
Eğitim teknolojileri, Türkçe öğretmeni.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri