Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GAZETE REKLAM METİNLERİ YOLUYLA TAMLAMALARIN ÖĞRETİMİ
abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts

Yabancı dil derslerinde kullanılan ders malzemelerinin hazırlanmasında özgün metinler ve yapay metinler kullanılabilir. Yabancı dil öğretiminde kullanılan ders malzemeleri öğrencileri özgün dil kullanımlarına yönlendirmelidir. Malzemeler, öğrenciyi özgün dil kullanımlarına yönlendirmesi gerektiği savunusu çerçevesinde ele alındığında derslerde özgün metinler kullanmanın büyük önem taşıdığı sonucuna varılmaktadır. Öğrenciyi özgün dil kullanımına yönelten ve yabancı dili iletişimsel amaçlar için kullanma olanağı tanıyan bu metinler, dil öğreniminde başarıyı arttırmaktadır. Ancak özgün metinlerin başarılı olarak kullanılması için bu metinlerin incelenerek hangi yapıların ya da hangi dilsel birimlerin kullanımı için uygun olduklarının betimlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada özgün dil verileri sunan reklam metinleri ele alınmıştır. Türkçe reklam metinlerinde sözcük düzeyinde; niteleme sıfatları, metne hareketlilik kazandıran canlı ve dinamik eylemler, gösterme ve zaman belirteçleri sıklıkla kullanılırken sözdizimi düzeyinde ad öbeklerinin bir tümceye eşit olduğu eksik yapılar kullanılmaktadır. Bu ad öbekleri içinde tamlamalar önemli bir yere sahiptir. Reklam metinlerinin tamlamaların öğretimi amacıyla kullanıma uygun örnekler sunup sunmadığını betimlemek amacıyla 31 gün süreyle 3 ayrı gazetede yer alan reklam metinleri taranmıştır. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde reklam metinlerinde belirtisiz ad tamlamalarının belirtili ad tamlamalarına oranla daha sık kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Alanyazında tamlamalarının nasıl ele alındığına yönelik açıklamalara da yer verilen bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde tamlamaların öğretimi amacıyla kullanılabilecek ders malzemesi örneği sunulmuştur. Sunum Uygulama Üretim Modeli çerçevesinde sunulan ders malzemesi örneği bir gazeteden alınmış özgün bir reklam metninin nasıl kullanılabileceğine yönelik bir öneri niteliği taşımaktadır.

Keywords
yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, reklam metinleri, tamlamalar

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri