Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİLERİ İLE SOSYO-EKONOMİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Kişi dinleme becerisini sosyal çevresi yardımıyla kazanmakta, okul döneminde ise sistematik bir öğretim süreciyle geliştirmektedir. İşitme ile başlayan ve anlamlandırmayla sonuçlanan bu süreçte; çeşitli unsurlar dinlemeyi etkilemektedir. Dinleme becerisinin edinilmesi ve gelişmesiyle ilgili sürece bakıldığında dinlemeyi etkileyen unsurların birinin de bireyin yetiştiği sosyal çevre olduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin dinlediğini anlama becerileri ile sosyo-ekonomik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma, betimsel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırma kapsamında birden fazla değişken olması ve bu değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi araştırmanın ilişkisel tarama modelinde yapılmasını gerektirmiştir. Çalışmada, araştırma kapsamına giren verileri toplamak amacıyla; sosyo-ekonomik düzey belirleme formu ve dinlediğini anlama ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada; kız öğrencilerin dinlediğini anlama becerilerinin erkek öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu, anne ve baba eğitim düzeyinin dinlediğini anlama becerisini etkilediği ve ailelerin gelir düzeyi ile öğrencilerin dinlediğini anlama becerilerinin ilişkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords
Dil Becerileri, Anlama, Dinleme, Sosyo-ekonomik Düzey

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri