Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABE’SİNİN SÖZ DİZİMİ VE SÖZCÜK TÜRLERİNDEN HAREKETLE TAHLİLİ
Aziz vatanın, her köşesini sulayan kanlarla elde edilen istiklal ve cumhuriyeti koruma ve yaşatma görevinin emanet edildiği gençliğin görevinin açıklandığı Gençliğe Hitabe, var olma-varlığını koruma inanç ve amacının açık ifadesidir. Söz konusu metinde içinde bulunulabilecek olumsuz şartlar sıralandıktan sonra, neticenin emanet edildiği gençliğe görev hatırlatılarak güç alınacak kaynak gösterilmiştir. İşaret edilen kaynak; vatan, dil, kültür, tarih, örf-âdet, din ve ahlak anlayışı birliği ekseninde şekillenmiş bir milliyetçilik düşüncesidir. Bu kaynaktan alınacak güçle karşılaşılacak tehdidin büyüklüğü ne olursa olsun, bu otoriteye teslim olmayarak bilgi çağının değerler dizisi içerisinde bireyin ve milletlerin özgürleşmesinin önündeki engeller kaldırılacaktır. Milli birliğin sağlanması için başvurulan yollardan biri olan milli uyanışın gerçekleşmesini sağlayacak eserler bırakma geleneğinin ilk örneklerini Köktürk Yazıtları’nda görmekteyiz. Bu metinler; milletlerin bağımsızlık, birliktelik, kararlılık, cesaret ve benzeri asil duygularının sembolü olarak görülür. Gelecek nesillere her dönemde ihtiyaç duyacağı tavsiyeleri içeren bu gibi metinlerdeki mesajların doğru anlamlandırılmasında dil bilgisi yöntemlerinin uygulanmasının faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Bu çalışmada; milli birliğimizi koruma ve yaşatmamızın yolunun Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından özlü bir şekilde ifade edildiği Gençliğe Hitabe’nin barındırdığı mesajlar, söz dizimi ve sözcük türlerinden hareketle tahlil edilecektir.

Keywords
Atatürk, Gençliğe Hitabe, Söz Dizimi, Sözcük Türleri

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri