Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MİKRO ÖĞRETİM TEKNİĞİNİ İLE İŞLENEN KONUŞMA EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
Bu çalışmanın amacı, mikro öğretim tekniği ile işlenen Konuşma Eğitimi dersine yönelik Türkçe öğretmen adaylarının görüşlerini ortaya koymaktır. Dönem boyunca devam eden araştırmanın çalışma grubunu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümünde bu derse devam etmekte olan öğrenciler oluşturmuştur. Uygulama evresinden sonra veriler toplanmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen Mikro Öğretim Tekniği ile İlgili Görüş Alma Formu kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemine göre toplanan veriler içerik analizine göre analiz edilmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının mikro öğretim tekniğine ve bu teknikle işlenen Konuşma Eğitimi dersine yönelik ne tür tepkiler geliştirdikleri bulgulanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın bulguları literatürde yer alan benzer çalışmalarla karşılaştırılarak tartışılmıştır. Çalışmanın sonunda öğretmen adayları dersin mikro öğretim tekniği ile yürütülmesinden son derece memnun olduklarını, bunun konuşma ile ilgili sorunlarının giderilmesinde, konuşma becerilerinin geliştirilmesinde, konuşma kaygılarının giderilmesinde önemli katkılar sağladığını ifade etmişlerdir. Ayrıca yine öğretmen adayları mikro öğretim tekniğinin dersin zevkli ve eğlenceli bir ortamda işlenmesi, özgüvenlerinin artması, kendi eksiklerini görmeleri ve böylece kendileriyle yüzleşmeleri gibi daha birçok yararından bahsetmişlerdir. Çalışmanın sonunda eğitim fakülteleri yöneticilerine, lisans programlarının yapımcılarına, derse giren öğretim elemanlarına ve ilgili diğer kişi ve kurumlara çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Türkçe öğretmen adayları, Konuşma Eğitimi dersi, mikro öğretim tekniği.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri