Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENÇLİK DİLİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN TOPLUMDİLBİLİMSEL YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ
Bu çalışmada Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencilerinin sınıf seviyelerine göre gençlik diline ilişkin görüşleri toplumdilbilimsel bir yaklaşımla incelenmiştir. Dil gelişiminin bir evresinde ortaya çıkan ve ergenlik sivilceleri gibi kaybolan bu dil değişkesi Türkçe öğretiminde yeterince irdelenmediği gibi derslerde ve ders kitaplarında da yer almamaktadır. Bireylerin konuşma dilinde kullandığı bu dil değişkesi yok sayılmaktadır. Sağlıklı bir dil gelişimi açısından bir dil evresi tamamlanmadan diğerine geçilmediği kabul görse de özellikle çocukluktan yetişkinliğe doğru evrimlenme sürecinde oluşan gençlik dili bir an önce terk edilmesi gereken bir dil değişkesi olarak ele alınmaktadır. Tüm doğal dillerde gözlemlenen bu olgu, sanki sadece Türk gençlerinde bir özenti sonucu ortaya çıkıyormuş gibi değerlendirilmektedir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden betimsel analiz tekniği ile yürütülmüştür. Araştırma verileri nitel araştırmalarda sıkça kullanılan yapılandırılmış görüşme sorularıyla toplanmıştır. Araştırma soruları araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olup, alanda uzman olan dilbilimcilerce niteliği ve uygunluğu açısından irdelenmiştir. Araştıranın çalışma grubu 2016 – 2017 öğretim yılı Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencileri arasından ölçüt örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde, öğrencilerin büyük bir bölümü gençlerin dili bozduğunu, bu değişkenin Türkçeyi tehdit ettiğini, özenti bir dil olduğunu, sanal ortamların dilin bozulmasını tetiklediği şeklinde görüş bildirmişlerdir. Gençlik diline ilişkin olumsuz görüşlerin oluşmasında öğretmenlerin, medyanın ve akran gruplarının etkisi olduğu ifade edilmiştir.

Keywords
Gençlik dili, Toplumdilbilim, sosyal grup dilleri, Türkçe eğitimi

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri