Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER ALGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bir şeye verilen kıymet, paha gibi anlamlara gelen değer kavramı, toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanarak bunun sonraki kuşaklara aktarılmasında büyük öneme sahiptir. Bu nedenle her birey, toplumun sahip olduğu değerleri edinerek bunları korumalı ve kendisinden sonraki kuşaklara aktarılmasında sorumluluk üstlenmelidir. Değer aktarımı ilk olarak ailede başlar. Çocuk, küçük yaşlardan itibaren anne ve babasını rol-model alarak onları taklit eder. Bu nedenle anne-babalar bu noktada sorumluluklarının olduğunu unutmamalıdırlar. İlk olarak aile ile başlayan değer aktarımı sonraki süreçte formal eğitim kurumları olan okullarla devam eder. Okullar, değer aktarımı noktasında ailelere göre daha sistematik ve daha özenli olmalıdır. Özellikle öğretmenlerin öğrenciler için olumlu rol-modeller oluşturabilecekleri unutulmamalıdır. Bu nedenle özellikle öğretmenler, toplumun değerlerine sahip olabilmeli, onu en iyi şekillerde öğrencilerine aktarabilmelidir. Bu noktada öğretmenlerin iyi yetiştirilmelerinin önemi de ortaya çıkacaktır. Özellikle eğitim fakültelerinde bu noktaya dikkat edilmeli, geleceğin öğretmenlerinin toplumsal değerlere sahip, bu değerlerle donanmış eğitimciler olmaları sağlanmalıdır. Bu amaçla bu çalışmada Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin değer algıları farklı değişkenler açısından incelenmiş, ulaşılan bulgular yorumlanmıştır. Çalışmanın evrenini Türkçe eğitimi bölümü öğrencileri oluştururken örneklemini 2016/2017 eğitim-öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında eğitim gören 1., 2., 3., 4. sınıflardan toplam 225 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Schwartz, Melech, Lehmann, Burgess, Haris ve Owens (2001) tarafından oluşturulup geliştirilen ve Demirutku (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan Portre Değerler Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin portre değerler ölçeğinden aldıkları puanların ortalamaları incelendiğinde en yüksek ortalamanın evrensellik (X: 5,3689) boyutunda olduğu, en düşük puan ortalamasının ise güç (X: 3,5022) boyutunda olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin portre değerler ölçeğine verdikleri cevaplar cinsiyet değişkeni açısından incelendiğinde Güç, Yaşamdan Haz Alma, Evrensellik, İyilikseverlik, Geleneksellik, Güvenlik değerlerinde anlamlı fark tespit edilmiştir. Bununla birlikte Başarı, Uyum, Uyarılım ve Özyönelim gruplarında cinsiyet grupları açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin değer algıları, sınıf değişkeni açısından incelendiğinde de anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Keywords
Türkçe eğitimi, değer algısı

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri