Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ SÖZ VARLIĞININ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİNE YANSIMASI
Söz varlığını geliştirmede en fazla kullanılan kaynak Türkçe ders kitaplarıdır. Bu nedenle, ders kitaplarındaki söz varlığı ile çalışma kitaplarındaki etkinlikler birbirlerini desteklemelidir. Bu düşünceden hareketle araştırmada, ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığının çalışma kitaplarındaki etkinliklere ne ölçüde yansıdığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarının Atatürkçülük teması oluşturmuştur. Araştırma verileri, Gümüşhane ilinde bir ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin kitapları üzerinden toplanmıştır. Söz varlığı ile ilgili bulgular Cibakaya 2.0 programı ile analiz edilip, tablolar hâlinde sunulmuştur. Sonuç olarak, sınıf seviyesine göre dengeli biçimde 5, 6 ve 8. sınıflarda kademeli bir artışın yaşandığı ancak 7. sınıf kitabında beklenenin aksi yönde bir değişim olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Söz varlığı, sözcük öğretimi, Türkçe öğretimi, ders ve çalışma kitapları.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri