Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇAĞATAY TÜRKÇESİNİN BAZI ESERLERİNDE TESPİT EDİLEN METAFORLAR
Geleneksel bakış açısına göre metafor, aralarında benzerlik bulunan iki kavramdan birinin diğeri yerine kullanılmasıdır. Kavramsal Metafor Teorisi’nde metafor, dilden önce düşüncede gerçekleşen bir eylem olarak tanımlanır. Bir kavram alanının başka bir kavram alanına göre anlaşılması demektir (Lakoff, Johnson 1980: 3-6). Metaforlar, gelişigüzel, keyfi kullanılan dil ifadeleri değildir. Sistemli ve bilinçli olarak düşüncede bulunan, kavramayı ve anlamayı kolaylaştıran dildeki kelimelerdir. Metaforlarda kaynak olan bir kavram ile hedef olan bir kavram vardır. İnsanın zihninde var olan yaratıcı düşünce gücü, öğrenme ve öğretme isteği, çağrışım yaparak kavramı anlamayı kolaylaştırma fikri bu dil ifadelerini oluşturmuştur. Bu çalışmada Çağatay Türkçesi döneminde eser veren ve Çağatay Türkçesinin klasik şeklini almasını sağlayan Ali Şir Nevâyî’nin divan ve mesnevileri ile bu konuda ona destek veren Hüseyin Baykara’nın Divan’ında kullanılan metaforlar incelenmiş ve Çağatay Türkçesindeki kavramların sistematik durumu ve Çağatay Türkçesinde yaşayan bazı metaforların incelenmesi ve hangi tür metafor kullanımı tercih edildiğinin kısmen de olsa tespiti amaçlanmıştır. Metaforlar şu başlıklar altında değerlendirilmiştir: I. Metaforların Genel Görünüşü Metaforlarda Tutarlılık: Metaforlarda Olumlu Bakış Açısı, Metaforlarda Olumsuz Bakış Açısı; II. Kavram Türleri Bakımından Metaforlar Ontolojik Metaforlar: Varlık ve Madde Metaforları: 1. Kaynağını cansız varlık ve maddelerden alan metaforlar 2. Kaynağını maddenin şekil özelliğinden alan metaforlar 3. Kaynağını maddenin renk özelliğinden alan metaforlar 4. Kaynağını maddenin insanda bıraktığı etkiden alan metafor 5. Kaynağını maddenin bağlayıcılık özelliğinden alan metaforlar 6. Kaynağını hayvandan alan metafor 7. Kaynağını bitkiden alan metafor Kişileştirme: İnsandan cansız nesnelere aktarma. Kapsayıcı Metafor: Yer metaforu, Görünebilir alan metaforu.

Keywords
Çağatay Türkçesi, Ali Şîr Nevâyî, metafor, Ontolojik Metaforlar

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri