Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İNGİLİZCE OKUTMANLARIN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGILARI VE DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Bu çalışmanın amacı, İngilizce öğretim elemanlarının eleştirel düşünme konusundaki farkındalıklarını ve algılarını incelemek ve eleştirel düşünme uygulamalarının İngilizce öğretiminde kullanılmasına dair deneyimlerine ilişkin fikir edinmektedir. Bu amaç doğrultusunda, bu araştırma, Konya'daki iki farklı üniversite bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokullarında çalışan 15 okutmanın katılımıyla gerçekleşmiştir. Eleştirel düşünme uygulamaları üzerine öğretmen algılarını ve deneyimlerini araştırmayı hedefleyen bu çalışma, karma yöntem araştırmadır ve veriler, tüm katılımcıların tamamladığı bir anket formu ve ardından dört öğretim elemanı ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Bulgular, öğretmenlerin eleştirel düşünmeyi yabancı dil öğretim müfredatına entegre etmeye yönelik iyimserliğini ortaya koymakta ve eleştirel düşünme pedagojilerini benimsediğini ve eleştirel düşünme algılarının sınıf içindeki uygulamalarını etkilediğini göstermektedir. Fakat diğer yandan öğretmenler, eleştirel düşüncenin yabancı dil öğretimine dahil edilmesi gerektiğine inansa da, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalarda çoğunlukla öğrencilerden kaynaklanan bir takım zorluklar yaşadıklarını dile getirmektedirler.

Keywords
Eleştirel düşünme; yabancı dil öğretim müfredatı; Öğretmen algıları;

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri