Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEDE KALIP SÖZ EDİNCİ
Kalıp söz edinci, sosyokültürel edinç, söylem edinci, dilsel edinç, etkileşimsel edinç ve stratejik edinç iletişimsel edinci oluşturan bileşenlerdir. Dil öğrenimi sırasında iletişimsel becerilerin gelişebilmesi için bu bileşenlerin tamamına yönelik girdilerin olması ve öğrenci tarafından anlamlandırılması beklenmektedir. Bu edinçlerden biri olan kalıp söz edinci kendi içinde dilde kalıp olan kullanılan ifadeleri, deyimleri, sözcüksel bileşimleri ve eşdizimlileri içermektedir. Bunlardan dildeki kalıp ifadeler sözlü iletişimde oldukça önemli oranda yer aldıkları için öğretimlerine ayrıca yer verilmelidir. Kalıp sözler hem konuşucu tarafından üretilişleri sırasında hem de karşılıklı etkileşim sırasında çeşitli işlevleri yerine getirirler. Konuşucuya zaman kazandırır, içeriği düzenlerken daha kısa bir işlem yolu yaratır, söylemi düzenlemesine yardımcı olur, dinleyicilerin fiziksel duygusal bilişsel gerekliliklerine cevap vermesini sağlar. Dinleyicileri için konuşucuya yönelik pek çok bilgiyi içerdiği için anlamlıdır. İletişimde bu kadar yoğun işleve sahip kalıp sözlerin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bağlam, etki ve işlev basamaklarının öğrenci açısından net ve anlamlı bir şekilde sunulması öğretimi daha etkili hale getirebilir. Bu amaçla seçilen sözlerin kalıp söz edincini geliştirmesi için diğer edinç bileşenlerine de yer vererek daha çok sözlü iletişim etkinlikleri şeklinde sunulmasının daha yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma bu iletişimsel edinç bileşenlerinden kalıp söz edincinin yabancı dil olarak Türkçede geliştirilebilmesi için öğreticilere kalıp sözlerin yapısı ve işlevi hakkında bilgiler sunmakta ve etkinliklerin düzenlenmesi sırasında kullanılabilecek bağlam ve işlev örnekleri içermektedir.

Keywords
Kalıp ifadeler, kalıp söz edinci, iletişimsel edinç, yabancı dil olarak Türkçe.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri